BEER ADVICE

BEERS FROM LIMBURG helpt Limburgse brouwers en bierfirma's om hun bieren & brouwerijen in de kijker te zetten. Het levert ook GRATIS BIERADVIES aan personen/organisaties die in Limburg een bierevenement willen organiseren en Limburgse bieren op hun kaart willen plaatsen; maar ook aan Limburgse cafés of restaurants die meer Limburgse bieren op hun kaart willen plaatsen of een uniek concept willen realiseren voor een pop-up. Aan de jongste brouwers of bierfirma's in Limburg geeft BEERS FROM LIMBURG ook advies of haar opinie over een nieuw bier of biersoort. Samen denken en bijdragen aan een mooie Limburgse bierwereld is de boodschap! Zie hieronder een aantal projecten waar BEERS FROM LIMBURG heeft kunnen meehelpen en meedenken met de organisator.

 

BEERS FROM LIMBURG helps all Breweries and Beer Companies from Limburg to put their beers % breweries in the picture. It also provides FREE BEER ADVICE to persons/organisations that want to organise a beer event in Limburg and want to include Limburg beers on their menu; but also to Limburg cafés or restaurants that would like to add a few Limburg beers on their menu or want to realise a unique concept for a pop-up. BEERS FROM LIMBURG also gives advice or its opinion on new beers or beer types to the youngest brewers or beer companies in Limburg.  Thinking together and contributing to a beautiful Limburg beer world is the message! See below a number of projects that BEERS FROM LIMBURG was able to help with and think along with the organiser.


BEERS FROM LIMBURG heeft BREWMINE TAP geholpen met het organiseren van het LIMBURG CRAFT BEER WEEKEND. BFL heeft vooral de communicatie met de brouwers verzorgd en het samenstellen van de bierlijst. De Top 20 van de Limburgse craft bier wereld samenbrengen in één locatie was een unicum. Aan de ene kant was er een netwerking evenement voor de brouwers waar ze samen hun ervaringen hebben kunnen delen, samenwerken en bijleren om te werken aan een nog betere en sterkere bierwereld in Limburg. Dit bevordert ook de creativiteit en het innovatief karakter van de Limburgse brouwwereld. Aan de andere kant een bierfestival door bierliefhebbers en voor bierliefhebbers. 

 

BEERS FROM LIMBURG helped BREWMINE TAP organise the LIMBURG CRAFT BEER WEEKEND. BFL mainly took care of the communication with the brewers and compiling the beer list. Bringing together the Top 20 of the Limburg craft beer world in one location was unique. On one hand, there was a networking event for the brewers where they could share their experiences, work together and learn to work on an even better and stronger beer world in Limburg. This also promotes the creativity and innovative character of the Limburg brewing world. On the other hand, a beer festival by beer lovers and for beer lovers.


BEERS FROM LIMBURG heeft een unieke bierkaart mogen ontwerpen, die je meeneemt op een ontdekkingsreis doorheen Limburg met 40 speciale artisanale bieren (vijf op vat) en verschillende biersoorten van 35 Brouwerijen en Bierfirma’s. De bierkaart was voor Fiets- en biercafé 'De Pitstop', een nieuwe unieke locatie in het mooie groene Limburg waar je kan genieten van Limburgse streekbieren, drankjes, cocktails, hapjes en fun voor de hele familie.

 

BEERS FROM LIMBURG has been able to design a unique beer menu that takes you on a journey of discovery through Limburg with 40 special artisan beers (five on tap) and different beer types from 35 breweries and beer companies. The beer menu was for bicycle and beer café 'De Pitstop', a new unique location in beautiful green Limburg where you can enjoy regional beers from Limburg, drinks, cocktails, snacks and fun for the whole family.

 


VISIT LIMBURG heeft een mooie blog geschreven waarin een aantal Noord-Limburgse brouwerijen in de spotlights worden gezet. BEERS FROM LIMBURG was opgetogen toen het een bericht kreeg van Visit Limburg om deel te nemen aan deze blog als de informatiebron voor Limburgse Bieren en Brouwerijen. BEERS FROM LIMBURG heeft  natuurlijk met plezier samengewerkt aan dit kleine project.  Je kan de blog via deze link lezen. Geniet van de blog en blijf ontdekken wat er in de mooie Belgische provincie Limburg te beleven valt!

 

VISIT LIMBURG  has written a beautiful blog in which a number of  breweries from North Limburg (Belgium) are put in the spotlight. BEERS FROM LIMBURG was delighted to receive a message from Visit Limburg to participate in this blog as the source of information for Limburg Beers and Breweries. BEERS FROM LIMBURG naturally enjoyed working together on this small project. You can read the blog via this link. Enjoy this blog and keep exploring what you can do in the beautiful Belgian province of Limburg. 


De studentenvereniging LIMBURGIA GENT organiseert jaarlijks een Bierbeurs. Op de Bierbeurs wordt er de hele avond een uitgebreid assortiment aan Limburgse bieren aangeboden met een kleine twist: De prijzen zullen namelijk veranderen volgens de regels van supply and demand! Bierliefhebbers worden dus (innerlijke) stock brokers en houden op een groot scherm de prijzen in de gaten zodat elk type bier aan de laagste prijs kan verkregen worden, of niet ... BEERS FROM LIMBURG heeft met Limburgia Gent samengewerkt en een lijst van Limburgse bieren voorgesteld.

 

The student association LIMBURGIA GENT organises an annual Beer Fair. An extensive range of Limburg beers will be offered throughout the evening at the Beer Fair with a small twist: the prices will change according to the rules of supply and demand! Beer lovers thus become (inner) stock brokers and keep an eye on the prices on a large screen so that every type of beer can be obtained at the lowest price, or not ... BEERS FROM LIMBURG has collaborated with Limburgia Gent and a list of Limburg beers were suggested.


BEERS FROM LIMBURG heeft TOM'S BROUWERIJ geholpen met een lijst van artisanale brouwers voor de eerste editie van LIMBURGSE BROUWERIJEN VERENIGEN. Tijdens dit micro bierevenement hebben 6 top craft Limburgse brouwerijen deelgenomen, elk met een passie voor het ambachtelijk brouwen. Elke bierliefhebber kan tijdens het evenement proeven (via proefglaasjes) van meer dan 25 exclusieve en nieuwe bieren en geen enkele vraag over deze brouwerijen is te veel voor de 6 brouwers. 

 

BEERS FROM LIMBURG helped TOM'S BROUWERIJ with a list of artisan brewers for the first edition of LIMBURGSE BREWERIJEN VERENIGEN. During this micro beer event, 6 top craft Limburg breweries participated, each with a passion for craft brewing. During the event, every beer lover can taste (through tasting glasses) more than 25 exclusive and new beers and no brewery questions are too much for the 6 brewers.


De KOERSELSE BIERMARKT,  georganiseerd door CHIRO FONTEINTJE werd tijdens de 8ste editie bijgestaan door BEERS FROM LIMBURG door een mooie selectie Limburgse bieren voor te stellen.  Tijdens de Koerselse Biermarkt kan je kiezen uit meer dan 100 bieren waaronder ook Limburgse bieren. Ga zeker langs bij deze unieke biermarkt met een grote keuze aan bieren.

 

During the 8th edition, the KOERSELSE BIERMARKT, organised by CHIRO FONTEINTJE, was assisted by BEERS FROM LIMBURG by presenting a nice selection of Limburg beers. During the Koerselse Biermarkt you can choose from more than 100 beers, including Limburg beers. Be sure to visit this unique beer market with a large selection of beers.


De KANAALBAR is een concept uitgevonden in 2021 door de bezielers van de Limburgse Schone. BEERS FROM LIMBURG heeft met plezier mogen bijdragen aan de bierkaart van de KANAALBAR. Zij waren op zoek naar 8 lokale en diverse (Limburgse) streekbieren die mochten pronken op hun mooie menu. De Kanaalbar is gelegen op de grens van Lanaken/Eigenbilzen/Zutendaal.

 

The KANAALBAR is a concept invented in 2021 by the creators of the Limburgse Schone. BEERS FROM LIMBURG was pleased to contribute to the KANAALBAR beer list. They were looking for 8 local (Limburg) regional beers that could shine on their beautiful menu. The Kanaalbar is located on the border of Lanaken/Eigenbilzen/Zutendaal.


BIER VAN HIER werd in 2021 opgericht door drie studenten Communicatiemanagement aan de PXL voor hun project. De lokale Limburgse bieren in de spotlight zetten en lokale brouwers een duwtje in de rug geven was hun doel. "Beer Experience" stond bij hen centraal. Van lokale bieren en biercocktails tot iets om te eten. Spijtig genoeg heeft Corona roet in het eten gegooid maar de studenten hebben zich herpakt door een Limburgse Bierbox samen te stellen voor de bierliefhebber. BEERS FROM LIMBURG heeft geholpen om de lijst van Limburgse Bieren samen te stellen.

 

BIER VAN HIER was created in 2021 by three Communication Management students at the PXL for their project. Their goal was to put the local Limburg beers in the spotlight and to give local brewers a helping hand. "Beer Experience" was central to them. From local beers and beer cocktails to something to eat. Unfortunately, Corona has thrown a spanner in the works, but the students recovered by putting together a Limburg Beer Box for the beer lover. BEERS FROM LIMBURG helped to compile the list of Limburg Beers