TASTING EXPERIENCE

BEER TEMPERATURE

VOOR MIJ BEGINT het al met de temperatuur van het bier. De temperatuur van het bier heeft zeker invloed op de aroma's en ook de smaak van het bier. Bij elke post/recensie van BEERS FROM LIMBURG lees je ook de ideale drinktemperatuur. Wat belangrijk is om te weten is dat dit verschilt van bier tot bier. In het algemeen worden blonde bieren gedronken aan een lagere temperatuur, de zwaardere donkere bieren aan een hogere temperatuur. Tegenwoordig zie je op het etiket de ideale drinktemperatuur. Is er niets aangegeven dat kan je deze vuistregel gebruiken. Neem als drinktemperatuur ongeveer het alcoholpercentage van het bier. Dus een donkere barleywine van 10°C kan je best aan 9-11°C schenken. Waarom? Je zal zien dat de smaken van het zwaardere donker bier beter tot hun recht komen aan een hogere temperatuur. Doe zelf de test door hetzelfde bier eerst koud te drinken en daarna aan een hogere temperatuur.

 

FOR ME it already starts with the temperature of the beer. The temperature of beer certainly influences the aromas and also the taste of the beer. With every BEERS FROM LIMBURG post/review you can read the ideal drinking temperature. What is important to know is that this differs from beer to beer. In general, blond beers are drunk at a lower temperature, the heavier dark beers at a higher temperature. Nowadays you often see the ideal drinking temperature on the label. If nothing is indicated, you can use this rule of thumb. Take the alcohol percentage of the beer as the drinking temperature. So a dark barleywine of 10°C is best served at 9-11°C. Why? You will see that the flavours of the heavier dark beer reveal themselves when dunk at a higher temperature. Do the test yourself by first drinking the same beer cold and then at a higher temperature.

POURING BEER

EEN MOOIE STEVIGE SCHUIMKRAAG, voor mij toch een belangrijk element. Het oog wil namelijk ook wat. Een schuimkraag van 2-3 centimeter is ideaal (afhankelijk van het type glas) maar het mag ook meer zijn. Belangrijk is ook om een proper en vetvrij glas te nemen en het bier schuin (+/- 45°) tegen de glaswand te schenken. Rustig schenken is de boodschap. Na het inschenken van 2/3 kan je het glas rechtop houden. Een mooie schuimkraag beschermt het bier tegen zuurstof uit de lucht (en de smaak kan beinvloeden) en zorgt ook dat het koolzuur minder snel vervliegt.

 

A BEAUTIFUL FIRM HEAD, an important element for me. The eye also wants something. A firm head of 2-3 centimeters is ideal (depending on the type of glass), though it can also be more. It is also important to take a clean and grease-free glass and to pour the beer at an angle (+/- 45°) against the glass wall. Pouring slowly is the message. After having poured 2/, you can hold the glass upright. A nice firm head protects the beer against oxygen from the air (which can affect the taste) and also ensures that the carbon dioxide does not evaporate as quickly.

BEER GLAS

HET SOORT BIERGLAS is ook belangrijk. Daarom zie je dat bijna elke brouwer of bierfirma in Belgie een eigen glas heeft om zo de smaak van het bier het best to zijn recht te laten komen. Maar er zijn zoveel soorten bierglazen dat je moeilijk elk glas in huis kan hebben van elke brouwer (tenzij je glazen verzamelt). Tegenwoordig kan je van de meeste glas types wel een generiek glas vinden dat je voor de meeste bieren kan gebruiken. In het algemeen smaken de lage fermentatie bieren het best in een hoog en smal glas; de blonde hoge fermentatie bieren in een tulp glas en de donkere hoge fermentatie bieren in een kelkglas of bolglas waardoor de aroma’s beter naar de voorgrond komen. Heb je geen bierglazen? Neem dan een groot wijnglas, liefst hoog en smaller (geen bolhoed). Volgens de echte bierliefhebbers en zythologen zijn er echter twee glas types die het best zijn om bieren te proeven.

1) ROYAL LEERDAM AnDer 1.0. De aroma’s, kleur en schuim komen in dit glas echt tot hun recht en de schuim krijgt een mooie stevigheid. Dit glas wordt vaak gebruikt tijdens proeverijen.

2) TEKU BIERGLAS. Het bier behoudt zijn aroma's beter door de conische vorm van het glas. De kelk concentreert de aroma’s van het bier en de drinker ervaart een betere smaakbeleving. De uitstaande drinkrand zorgt voor een fijn mondgevoel en een optimale smaakbeleving van het bier.

 

THE TYPE OF BEER GLASS is also important. That is why you see that almost every brewer or beer company in Belgium has its own glass in order to best bring out the taste of the beer. However, there are so many types of beer glasses that it's hard to have every glass in your house from every brewer (unless you collect glasses). Nowadays you can find a generic glass for most types of glass that you can use for most beers. In general, the low fermentation beers taste best in a tall and narrow glass; the blond high fermentation beers in a tulip glass and the dark high fermentation beers in a chalice or bulb glass so that the aromas come to the foreground better. Don't you have any beer glasses? Then take a large wine glass, preferably high and narrower (no bowler hat). According to the real beer lovers and zythologists, however, there are two types of glass that are best for tasting beers.

1) ROYAL LEERDAM AnDer 1.0. The aromas, colour and foam really come reach their full potential and the foam has a nice firmness. This glass is often used during beer tastings

2) TEKU BEER GLASS. The beer retains its aromas better due to the conical shape of the glass. The chalice concentrates the aromas of the beer and the drinker experiences a better taste experience. The protruding drinking rim provides a pleasant mouthfeel and an optimal taste experience of the beer.

AROMAS & FLAVOURS

PROEVEN, PROEVEN, PROEVEN ... dat is natuurlijk het beste aan bier. Na al het harde werk een lekker biertje drinken. Smaken en aroma's maken deel het van de bierervaring. Het onderstaande smaakwiel kan je helpen bij het identificeren van smaken in een bier en het bier beter te leren kennen.

TASTING, TASING, TASTING ... that's the best thing about beer, of course. Drinking a nice beer after all the hard work. Flavours and aromas are part of the beer experience. The below flavour wheel can help you in identifying flavours in a beer and will allow you to know the beer better.

 

HET BIER SMAAKWIEL, ontwikkeld door Dr. Morten Meilgaard in de jaren 1970s

THE BEER FLAVOUR WHEEL, developed by Dr. Morten Meilgaard in the 1970s