BEER BLOG

June 2024

NEW BEERS IN LIMBURG! "White Beer and the Seven Hops" & "Sour Allis Smashed the Wonderland"

WHITE BEER AND THE SEVEN HOPS (alc 5.5% vol). SMAAK/AROMA: Dit klassieke witbier met een twist heeft citrusaroma's, een mooie witte schuimkraag en een troebele uitstraling. De eerste slokjes trakteren je op een goede bitterheid met citrussmaken, een evenwichtige hoppigheid, gezien het gebruik van 7 hopsoorten; en een verre milde zoetigheid op de achtergrond. Ook in de afdronk vind je citrus terug, alsook een subtiele hoppigheid. Een perfect bier op een warme lente- of zomerdag. Best geserveerd 6°C.

SOUR ALLIS SMASHED THE WONDERLAND (5.4% alc. vol.). SMAAK/AROMA: Deze lichtblonde Sour SMASH (single malt & single hop) heeft een mooie witte schuimkraag en een troebele uitstraling. Er wordt een lichte bitterheid waargenomen met een bitterzoete citrussmaak en een subtiele citroenschilbitterheid op de achtergrond gecombineerd met een zuurheid afkomstig van de Philly Sour-gist. De afdronk is licht bitter, lichtjes zuur en de citrus is ook nog steeds aanwezig. Best geserveerd 6°C.

WIST-JE-DAT-JEs?:

 • WHITE BEER AND THE SEVEN HOPS. Hilaire had een idee om een (wit)bier te brouwen waar vroeger een citroentje in gedaan werd. Dat citroentje heeft hij vervangen door hop te gebruiken met citrus aroma’s. Van dit beer zal je Happy worden, Sleepy en het bier is tevens Dopey. De namen van de 7 hoppen zijn wel anders: Columbus, Cascade, Centennial, Citra, El Dorado, Mosaic en Simcoe. Zoals bij de vorige Pavlovs Brewer bieren is de naam gerelateerd aan een Disney titel, “Snow White and the 7 Dwarfs”. Op het etiket zie je White (wheat) staan met het mooie strikje en de 7 hopjes er rond. En de spiegel? Na elk biertje zie je alles en ieder nog net iets liever.
 • SOUR ALLIS SMASHED THE WONDERLAND. Hilaire wilde een Sour Smash brouwen. Een Sour Neipa had hij al eens gebrouwen en hij wilde daarop verder werken in zijn volgende creatie. De naam? Awel, die was snel gevonden met een aantal dubbele boodschappen. SOUR SMASH (Sour en Single Malt & Single Hop) maar ook SOUR ALLIS SMASHed … Allis is nogal pissed (sour) en smashed things. Hilaire heeft hier de Galaxy hop gebruikt om je naar Wonderland te laten reizen. Genoemd naar de Disney titel “Alice in Wonderland” en waar je op het etiket overblijfselen ziet van de tanden van de Cheshire Cat die onze pissed-off Alis geSMASHed heeft met haar hamer.

 

WHITE BEER AND THE SEVEN HOPS (alc 5.5% vol). TASTE/AROMA: This classic ‘witbier’ with a twist comes with citrus aromas, a nice white head and a cloudy appearance. The first sips treat you to a good bitterness with citrus flavours, a nicely balanced hoppiness, considering the use of 7 hops and a distant mild sweetness in the background. You will find citrus and a subtle hoppiness in the aftertaste too. A perfect beer on a warm spring or summer day. Best served 6°C

SOUR ALLIS SMASHED THE WONDERLAND (5.4% alc. vol.). TASTE/AROMA: This light blonde Sour SMASH (single malt & single hop) has a nice white head and a cloudy look. A light bitterness is perceived with a bittersweet citrus flavour and a subtle lemon peel bitterness in the background combined with a sourness coming from the Philly Sour yeast. The aftertaste is lightly bitter, citrusy and lightly sour.  Best served 6°C.

DID-YOU-KNOWs?:

 • WHITE BEER AND THE SEVEN HOPS. Hilaire had an idea to brew a (white) beer in which a lemon used to be added in yesteryears. He replaced that lemon by using hops with citrus aromas. This beer will make you Happy, Sleepy and the beer is also Dopey. The names of the 7 hops are different though: Columbus, Cascade, Centennial, Citra, El Dorado, Mosaic and Simcoe. As with previous Pavlovs Brewer beers, the name is related to a Disney title, “Snow White and the 7 Dwarfs”. On the label you see White (wheat) with the beautiful bow and the 7 hops around it. And the mirror? After every beer you see everything and everyone just a little bit better.
 • SOUR ALLIS SMASHED THE WONDERLAND. Hilaire wanted to brew a Sour Smash. He had already brewed a Sour Neipa and wanted to develop that one in his next creation. The name? Well, it was quickly found with a number of duplicate messages. SOUR SMASH (Sour and Single Malt & Single Hop) but also SOUR ALLIS SMASHed… Allis is quite pissed (sour) and smashed things. Hilaire has used the Galaxy hop here to let you travel to Wonderland. Named after the Disney title “Alice in Wonderland” and where on the label you can see remains of the teeth of the Cheshire Cat that our pissed-off Alis SMASHed with her hammer.
Read more »
May 2024

NEW BEER IN LIMBURG! Xelsior

XELSIOR TRIPEL (alc. 7.5% vol), IBU: 27. SMAAK/AROMA: Deze blonde XELSIOR heeft fruitige aroma’s en een troebele uitstraling met een witte schuimkraag. Vanaf het begin ervaar je hoppige smaken met een mooie bitterheid, kruidige toetsen en een subtiele zoetheid . De afdronk is bitter en lichtjes kruidig. Een tripel die hoppiger en minder zoet is dan de gemiddelde tripel en waar de Hasseltse jeneverbes en kardemom mooi in de spotlight mogen staan bij dit Hasselts streekproduct. Best geserveerd 6-8°C.

WIST-JE-DAT?: XELSIOR is de samenvoeging van 'Excelsior' en 'PXL'. 'Excelsior', afgeleid van het Latijn, betekent 'steeds hoger' en belichaamt het streven naar uitmuntendheid en voortdurende verbetering. De toevoeging van 'PXL' is een subtiele knipoog naar Hogeschool PXL in Hasselt, en hun bekende X-Factor, wat wijst op lokale trots of een connectie met onderwijs en kennis. Deze combinatie, 'XELSIOR', weerspiegelt niet alleen het verlangen naar hoogstaande kwaliteit en ambachtelijkheid in hun tripel, maar ook een gevoel van lokale betrokkenheid. Eddy, brouwmeester van Microbrouwerij De Rechter uit Stad Hasselt, ondersteunt dit project met zijn deskundige en artisanale brouwkunsten en de link met de Stad Hasselt gaat een stap verder door de toevoeging van de Hasseltse jeneverbes tijdens het brouwproces.

 

XELSIOR TRIPEL (alc. 7.5% vol), IBU: 27. TASTE/AROMA: This blonde XELSIOR has fruity aromas and a cloudy appearance with a white head. From the start you experience hoppy flavours with a nice bitterness, herbal notes and a subtle sweetness. The aftertaste is bitter and slightly herbal. A tripel that is hoppier and less sweet than the average tripel and where the Hasselt juniper and cardamom are allowed to take centre stage in this Hasselt regional product. Best served 6-8°C.

DID-YOU-KNOW?: XELSIOR is the combination of 'Excelsior' and 'PXL'. 'Excelsior', derived from Latin, means 'ever higher' and embodies the pursuit of excellence and continuous improvement. The addition of 'PXL' is a subtle nod to PXL University of Applied Sciences in Hasselt, and their well-known X-Factor, which indicates local pride or a connection with education and knowledge. This combination, 'XELSIOR', not only reflects the desire for high quality and craftsmanship in their tripel, but also a sense of local involvement. Eddy, brewmaster of Microbrouwerij De Rechter from Stad Hasselt, supports this project with his expert brewing & artisanal skills and the link with the Stad Hasselt goes one step further by adding the Hasselt juniper berry during the brewing process.

 

WHERE FOR SALE? WAAR TE KOOP?: at https://www.instagram.com/xelsior.tripel/ or https://www.vlajo.org/vlajomarket/4571

Read more »

NEW BEER IN LIMBURG! Nachtgoud

NACHTGOUD (alc. 7.5% vol), IBU: 33. SMAAK/AROMA: Deze prachtige gouden verschijning met een mooie witte schuimkraag verwelkomt je met fruitige en kruidige aroma’s. Bij de eerste slokjes is een behoorlijke bitterheid aanwezig met kruidige smaken, fruitige tonen en een subtiele zoetheid. De afdronk is hoppig, fruitig en licht kruidig ​​met een lichte alcoholkick op het einde. Een evenwichtig bier dat een mooie mix is ​​tussen een IPA en een Tripel. Best geserveerd 6-8°C.

WIST-JE-DAT?: REGINAE NOCTIS is een Diepenbeekse studentenclub voor vrouwen in UHasselt. Reginae Noctis staat voor koninginnen van de nacht. Initieel hebben ze het bier gebrouwen als sponsoring voor hun 35 jaren lustrum van volgend jaar. BrewMine TAP uit Hasselt heeft hen een mooie kans gegeven en Brouwmeester Huib heeft de vrouwen begeleid in dit verhaal. NACHTGOUD is vernoemd naar de koninginnen van de nacht die een eigen biertje brouwen. Dit ambachtelijk gebrouwen bier vangt de mystiek van de nacht onder de stralende volle maan.

 

NACHTGOUD (alc. 7.5% vol), IBU: 33. TASTE/AROMA: This beautiful golden appearance with a nice white head, welcomes you with fruity & herbal aroma’s. A decent bitterness is present upon the first sips with good herbal flavours, fruity notes and a subtle sweetness. The aftertaste is hoppy, fruity and slightly herbal with a light alcohol kick at the end. A well-balanced beer which is a nice blend between an IPA and a Tripel.  Best served 6-8°C.

DID-YOU-KNOW?: REGINAE NOCTIS is a Diepenbeek student club for women in UHasselt. Reginae Noctis represents the queens of the night. They initially brewed the beer to sponsor their 35th anniversary which takes place next year. BrewMine TAP from Hasselt has given them a great opportunity and Brewmaster Huib has guided the women in this story. NACHTGOUD (NIGHTGOLD) is named after the queens of the night who brew their own beer. This artisanal beer captures the mysticism of the night under the radiant full moon.

 

WHERE FOR SALE? WAAR TE KOOP?:

DE BIERPAKETTEN zijn te bestellen bij de leden van Reginae Noctis, via de Instagram en Faceook accounts van Reginae Noctis of via dit formulier. THE BEER PACKS can be ordered from the members of Reginae Noctis, via the Instagram and Facebook accounts of Reginae Noctis or via this form:

FOR ORDER FORM - CLICK HERE

Read more »

NEW BEER IN LIMBURG! Think Blink

THINK BLINK (alc. 6.5% vol). SMAAK/AROMA: THINK BLINK, met een mooie roze kleur en een mooie witte schuimkraag, zal je verwelkomen met fruitige aroma's bij het openen van de fles. De eerste slokjes trakteren je meteen op fruitige/citrussmaken door het toegevoegde veenbessensap in combinatie met een lichte bitterheid, een lichte aardse toon, een subtiele zoetheid en een verre lichtzure toets. De afdronk is licht bitter en fruitig. Een bier dat perfect is voor de warmere lente- en zomermaanden, maar ook een mooi bier als aperitief op elk moment van het jaar. Best geserveerd 6°C.

WIST-JE-DAT?: THINK BLINK is een project van Ellen Vanderlinden en Leen Biesemans. Deze BRAUWers hadden een zot (of misschien niet zo zot) idee tijdens oudjaar om een bier te brouwen en aandacht te schenken aan de sterke vrouwen in de samenleving. Het idee was om te brouwen rond Internationale vrouwendag en het bier te lanceren in mei, op tijd voor moederdag. Het brouwproces werd ondersteund door meesterbrouwer Joris Mentens van BRAUW en ingrediënten werden gebruikt met een duidelijke referentie naar vrouwen. Pink Boots hop blend from Yakima Chief Hops, veenbessen sap toegevoegd voor het bottelen en rode bietensap in de gistingstank om een mooie roze kleur te verkijgen.

WIST-JE-OOK-DAT?: Veel aandacht werd ook geschonken aan de naam van het bier en het etiket om het plaatje compleet te maken. THINK BLINK, met referentie aan “Blink”, een Marvel Comics superheldin dat ook vertegenwoordigd is in het design van de heldin op het etiket. Met de slogan “BREWED BY SHE BRAUWERS” is er ook een verwijzing naar de SHE-Hulk karakter, het nichtje van Bruce Banner oftewel The Hulk, een succesvolle advocate uit Los Angeles, werkzaam in het opkomende gebied van "bovenmenselijk recht". Verras mama deze maand met een alternatief kadootje. Een gedeelte van de opbrengst gaat trouwens naar het goede doel ter ondersteuning van vrouwen & hun rechten.

 

THINK BLINK (alc. 6.5% vol). TASTE/AROMA: THINK BLINK, with its lovely pink colour and a nice white head, hits you with fruity aroma’s upon opening the bottle. The first sips treat you immediately to fruity/citrus flavours due to the added cranberry juice in combination with a light bitterness, a light earthy note, a subtle sweetness and a distant light sour touch. The aftertaste is slightly bitter and fruity. A beer which is perfect for the warmer spring & summer months but also a nice beer as an aperitif any time of the year. Best served 6°C.

DID-YOU-KNOW?: THINK BLINK is a project by Ellen Vanderlinden and Leen Biesemans. These BRAUWers had a crazy (or maybe not so crazy) idea during New Year's Eve to brew a beer and pay attention to the strong women in society. The idea was to brew around International Women's Day and launch the beer in May, in time for Mother's Day. The brewing process was supported by master brewer Joris Mentens from BRAUW and ingredients were used with a clear reference to women. Pink Boots hop blend from Yakima Chief Hops, cranberry juice added before bottling and beetroot juice in the fermentation tank to obtain a beautiful pink colour.

DID-YOU-ALSO-KNOW?: A lot of attention was also paid to the name of the beer and the label to complete the picture. THINK BLINK, with reference to “Blink”, a Marvel Comics superhero that is also represented in the design of the heroine on the label. With the slogan “BREWED BY SHE BRAUWERS” there is also a reference to the SHE-Hulk character, the niece of Bruce Banner aka The Hulk, a successful lawyer from Los Angeles, working in the emerging field of "superhuman law". Surprise mom this month with an alternative gift. Part of the proceeds goes to charity to support women & their rights.

Read more »
April 2024

NEW BEER IN LIMBURG! Horendol Tripel Oaked

HORENDOL TRIPEL OAKED (alc. 7.0% vol) EBC: 21, IBU: 18. SMAAK/AROMA: Deze koper/amberkleurige HORENDOL met een mooie stevige schuimkraag heeft aroma's van eikenhout en zoet fruit. Vanaf de eerste slokjes komt een eikenhouten smaak naar voren, door het gebruik van eikenhouten snippers gebruikt tijdens het brouwproces, in combinatie met een behoorlijke hoppigheid, een moutige zoetheid, een subtiele kruidige toets en een lichte karamel- en vanillezoetheid op de achtergrond, eindigend met een vleugje alcohol. De afdronk is bitter met een eikenhouten toets. Een evenwichtig bier, perfect bij gegrild of geroosterd rundvlees of stoofvlees. Best geserveerd 8°C.

WIST-JE-DAT?: Kevin Pesout & Steve Cox zijn de bezielers van de HORENDOL bieren. Deze bieren zijn geboren in het Nationaal Park Hoge Kempen, met typische kenmerken van het Nationaal Park zoals eikenhouten toetsen. Niet onlogisch als je weet dat Steve Cox boswachter is. Kevin is psycholoog en werkt in de psychiatrie. HORENDOL biedt voor beiden dus een aparte betekenis. HORENDOL TRIPEL OAKED is oorspronkelijk ontwikkeld om te pairen met American Angus Aberdeen - rundsvlees, maar past eigenlijk met elk stukje lekker vlees. Naast de TRIPEL OAKED kan je ook genieten van de HORENDOL JUNIPER met jeneverbes (zie toekomstige posts op Beers from Limburg). De HORENDOL bieren hebben ondertussen ook hun weg gevonden naar o.a. Oostenrijk, Estland en Roemenië. De bieren worden verdeeld door bierfirma Bierzonder, waar je ook terecht kan voor bieradvies en proeverijen. Kevin loodst je hier door de avontuurlijke bierwereld en hij zal je zintuigen zeker laten prikkelen door interessante bieren en thema’s te kiezen.

 

HORENDOL TRIPEL OAKED (alc. 7.0% vol) EBC: 21, IBU: 18. TASTE/AROMA: This copper/amber-coloured HORENDOL with a nice firm head has aromas of oak & sweet fruits. From the first sips an oak flavour appears, from the use of oak chips used during the brewing process, in combination with a decent hoppiness, a malty sweetness, a subtle herbal note and a distant caramel & vanilla sweetness in the background, ending with a touch of alcohol. The aftertaste is bitter with an oak touch. A well-balanced beer, perfect with grilled or roasted beef or beef stew. Best served 8°C.

DID-YOU-KNOW?: Kevin Pesout & Steve Cox are the driving forces behind the HORENDOL beers. These beers were born in the Hoge Kempen National Park, with typical characteristics of the National Park such as oak notes. Not illogical when you know that Steve Cox is a forest ranger. Kevin is a psychologist and works in psychiatry. HORENDOL therefore offers a separate meaning for both. HORENDOL TRIPEL OAKED was originally developed to pair with American Angus Aberdeen - beef, but actually goes with any piece of tasty meat. In addition to the TRIPEL OAKED, you can also enjoy HORENDOL JUNIPER with juniper berries (see future posts on Beers from Limburg). The HORENDOL beers have now also found their way to Austria, Estonia and Romania, among others. The beers are distributed by beer company Bierzonder, where you can also get beer advice and tastings. Kevin will guide you through the adventurous beer world here and he will certainly stimulate your senses by choosing interesting beers and themes.

Read more »
March 2024

NEW BREWERY & NEW BEERS IN LIMBURG! PART II - Pavlovs Brewer's Beers & Food Matching

IN DEEL I HEB JE KENNIS KUNNEN MAKEN met PAVLOVS BREWER, het verhaal achter de naam en de brouwer, Hilaire Spreuwers, alsook een intro van de bieren (zie blog van 24/3/2024). Vorige maand heb ik Hilaire, de chef & brouwer, mogen bezoeken om te genieten van 2 PAVLOVS bieren tijdens een “FOOD MATCHING” met 4 gerechten als voorbereiding op Hilaire’s Food Experience op The Beer Experience. “FOOD MATCHING?” hoor ik zeggen. Jawel, bij food matching werkt Hilaire vooral vanuit zijn buikgevoel, wat ook prettiger aanvoelt. Hij kijkt dus niet alleen naar de wetenschap dat bepaalde ingrediënten goed samengaan als ze vergelijkbare aromatische eigenschappen delen.

 

BIER: WHO BWEWED WOGEW WABBIT (alc 5.3% vol), verwijzend naar de film “Who framed Roger Rabbit” uit 1988. SMAAK/AROMA:  Deze IPA heeft fruitige en licht hoppige aroma’s. 10% vers wortelsap werd toegevoegd alsook curry poeder tegen het einde van het kookproces; dry-hopping met Idaho 7 maakt het plaatje compleet. Je proeft hierdoor een fruitig zoetje en een licht-pittige toets in combinatie met een medium bitterheid. De afdronk is lichtjes bitter en zoet. De brouwer dacht om een pumpkin IPA om te toveren in een carrot IPA en voilà, the magic happened. Best geserveerd 6°C.

 • FOOD MATCHING 1: WORTELTUIN. Konijnen houden van wortelen, toch? Voor het gerecht heeft de chef-brouwer een mousse van pickles gemaakt. Daarin heeft hij de gepekelde wortelen geplant en afgewerkt met een crumble van zwarte olijven. Het resultaat is een mooi plaatje dat rechtstreeks uit je tuin zou kunnen komen, alsof het echt is. De zuren van het gerecht gaan op zoek naar een balans in het bier en vinden dit in de hoppen. WHO BWEWED WOGEW WABBIT gaat daarom mooi samen met het zuurtje van de pickles, de gepekelde wortelen en de zwarte olijven. Een shot in de roos!
 • FOOD MATCHING 2: OOSTERSE ZEEBAARS. Gebakken zeebaars met gebakken groentjes op hummus en afgewerkt met Dashi (Japanse bouillion). Bij dit gerecht komen alle smaken mooi aan bod, een evenwichtig gerecht dat mij onmiddellijk terugbrengt naar mijn reizen in Azie en het Midden Oosten. In het bier komen vooral het wortelsap en de pittige toets van de curry naar de voorgrond. De rijke & kruidige smaken van dit heerlijk gerecht fleuren dus het bier op.

 

BIER: BLACK SPICY CAULDRON (alc 6.0% vol.), verwijzend naar de film “The Black Cauldron” uit 1985. SMAAK/AROMA: Het tweede bier van de brouwer is een dobbelbock als basis en dan verrijkt met chilipepers en sinaasappelschillen. Bij het openen van het flesje ervaar je aroma’s van licht-geroosterde mout, sinaasappel toetsen en een licht caramelzoetje. De eerste slokjes trakteren je op een mooie bitterheid met fruitige smaken, een beetje chocolade en evenwichtige chili toetsen die zeker je smaakpapillen zullen raken. De afdronk is lichtjes bitter, moutig, zoet en je proeft de subtiele chili tot het einde op de achtergrond. Yummy! Best geserveerd 6-8°C.

 • FOOD MATCHING 1: KOREAN STYLE BBQ RIBS. De chef heeft gezorgd voor malse en pittig gemarineerde varkensribbetjes die in je mond smelten. De soja en chili in de marinade gaan hand-in-hand met de karamel smaken van het bier en de chili in het bier complementeert dit gerecht verder. Simpel maar o zo lekker.
 • FOOD MATCHING 2: CHEEEESSSEEEEEEEEE. Last but not least, een schilderijtje om zowel naar te kijken als rustig van te genieten in combinatie met het bier. De diverse smaken van het gerecht vormen een mooi geheel, Chocolade cheesecake – mandarijn – gel van mandarijn en een witte chocolade crème op een honingraat tuille bovenop een koekje van eiwit & honing. Bij dit gerecht komt de chili smaak van het bier meer op de voorgrond en het geeft samen met de caramelsmaak een toegevoegde waarde aan het dessert en een extra punch.

 

 

IN PART I YOU WERE INTRODUCED to PAVLOVS BREWER, the story behind the name and the brewer, Hilaire Spreuwers, as well as an intro to the beers (see blog of 24/3/2024). Last month I had the opportunity to visit Hilaire, the chef & brewer, to enjoy 2 PAVLOVS beers during a “FOOD MATCHING” with 4 dishes in preparation for Hilaire's Food Experience at The Beer Experience. “FOOD MATCHING?” I hear you say. Yes, with food matching Hilaire mainly works from his gut feeling, which also feels more pleasant. Hence, not only looking at the science that certain ingredients go well together if they share similar aromatic compounds.

 

BEER: WHO BWEWED WOGEW WABBIT (alc 5.3% vol), referring to the 1988 film “Who framed Roger Rabbit”. TASTE/AROMA: This IPA has fruity and slightly hoppy aromas. 10% fresh carrot juice was added as well as curry powder towards the end of the cooking process; dry-hopping with Idaho 7 completes the picture. You will taste a fruity sweetness and a slightly spicy touch in combination with a medium bitterness. The aftertaste is slightly bitter and sweet. The brewer thought to transform a pumpkin IPA into a carrot IPA and voilà, the magic happened. Best served 6°C.

 • FOOD MATCHING 1: CARROT GARDEN. Rabbits love carrots, right? For the dish, the chef-brewer has made a mousse of pickles. He planted the pickled carrots in it and finished it with a crumble of black olives. The result is a beautiful picture that could come straight from your garden, as if it were real. The acids of the dish look for a balance in the beer and find this in the hops. WHO BWEWED WOGEW WABBIT therefore goes well with the acidity of the pickles, the pickled carrots and the black olives. Bull's-eye!
 • FOOD MATCHING 2: ORIENTAL SEA BASS. Fried sea bass with fried vegetables on hummus and finished with Dashi (Japanese broth). This dish combines all flavours beautifully, a balanced dish that immediately takes me back to my travels in Asia and the Middle East. The carrot juice and the spicy touch of the curry come to the fore in the beer. The rich & herbal flavours of this delicious dish brighten up the beer.

 

BEER: BLACK SPICY CAULDRON (6.0% alc. vol.), referring to the 1985 film “The Black Cauldron”. TASTE/AROMA: The brewer's second beer is based on a dobbelbock and then enriched with chili peppers and orange peel. When opening the bottle you experience aromas of lightly roasted malt, orange notes and a light caramel sweetness. The first sips treat you to a nice bitterness with fruity flavours, a little chocolate and balanced chili notes that will certainly hit your taste buds. The aftertaste is slightly bitter, malty, sweet and you can taste the subtle chili in the background until the end. Yummy! Best served 6-8°C.

 • FOOD MATCHING 1: KOREAN STYLE BBQ RIBS. The chef has created tender and spicy marinated pork ribs that melt in your mouth. The soy and chili in the marinade go hand-in-hand with the caramel flavours of the beer and the chili in the beer further complements this dish. Simple but oh so delicious.
 • FOOD MATCHING 2: CHEEEESSSEEEEEEEEE. Last but not least, a painting to both look at and enjoy in combination with the beer. The various flavours of the dish form a beautiful whole, Chocolate cheesecake – mandarin – mandarin gel and a white chocolate cream on a honeycomb tuille on top of a biscuit made with egg white & honey. In this dish, the chili flavour of the beer comes more to the fore and, together with the caramel flavour, it gives added value to the dessert and an extra punch.

 

WHERE FOR SALE? WAAR TE KOOP?: Soon on www.pabvlovsbrewer.be and also at the brewer by e-mailing bier@pavlovsbrewer.be. You can also taste the beers at Marlou’se Biercarroussel on Sat 6 April 2024 and the beers will be for sale at Marlou Dranken.

Read more »

NEW BEER IN LIMBURG! De Langeman

DE LANGEMAN (alc. 6.8% vol). SMAAK/AROMA: Deze LANGEMAN met een mooie honingkleurige uitstraling heeft een schuimkraag die lang aanhoudt, wat ik graag heb bij een bier. De fruitige en florale aroma’s zijn onmiddellijk herkenbaar bij het openen van het flesje. De eerste slokjes trakteren je op een medium bitterheid met kruidige toetsen, een fruitige zoetheid en een subtiele alcoholtoets. De afdronk is lichtjes bitter en fruitig met een kruidig einde. Een evenwichtig bier met veel smaak voor een gemiddeld alcoholgehalte. Best geserveerd 6-8°C.

WIST-JE-DAT?: DE LANGEMAN verwijst naar “De Langeman van Hasselt”. Het register van het smedenambacht vermeldt in 1497 een reus met de naam Goliam die meeging in de processie. In 1515 valt hij onder de verantwoordelijkheid van de rederijkerskamer De Roode Roos. Doorheen de volgende eeuwen wisselt die reus meerdere keren van naam en uiterlijk. Het heet o.m. Langeman en Don Christoph en in zijn huidige vorm van Bende ridder dateert hij van 1810. Telkens vertoont hij zich bij feestelijke gelegenheden zoals processies, eerst jaarlijks en later om de zeven jaar. Ook de “blijde intrede” van een nieuw staatshoofd, de prinsbisschoppen en later de koningen van Willem I tot Filip, zijn zonder zijn indrukwekkende aanwezigheid niet denkbaar voor de Hasselaar. In de 19de en de 20st eeuw maakt hij wel een paar uitzonderingen voor grote optochten op de wereldtentoonstellingen van Brussel en Antwerpen. Hij inspireerde talrijke lokale kunstenaars en in 1885 zelfs de brouwerij Nys voor een Langemansbier. Brouwerij De Borggraaf sluit zich dus aan bij een lange traditie.

DE LANGEMAN (alc. 6.8% vol). TASTE/AROMA: This LANGEMAN with a beautiful honey-coloured appearance has a long-lasting head which I like in a beer. The fruity and floral aromas are immediately recognisable when opening the bottle. The first sips treat you to a medium bitterness with herbal notes, a fruity sweetness and a subtle alcohol touch. The aftertaste is slightly bitter and fruity with a herbal ending. A balanced beer with lots of flavour for a medium alcohol content. Best served 6-8°C.

DID-YOU-KNOW?: DE LANGEMAN refers to “De Langeman van Hasselt”. The register of the blacksmith's craft mentions in 1497 a giant named Goliam who took part in the procession. In 1515 he fell under the responsibility of the chamber of rhetoric De Roode Roos. Over the following centuries, that giant changed its name and appearance several times. Its names include Langeman and Don Christoph and in its current form of Gang Knight it dates from 1810. He always appears on festive occasions such as processions, first annually and later every seven years. The “joyful entry” of a new head of state, the prince-bishops and later the kings from William I to Philip, are also unimaginable for Hasselt residents without his impressive presence. In the 19th and 20th centuries he made a few exceptions for large parades at the world exhibitions in Brussels and Antwerp. He inspired numerous local artists and in 1885 even the Nys brewery for a Langemans beer. Brouwerij De Borggraaf therefore joins a long tradition.

Read more »

NEW BEER IN LIMBURG! Messner IPA

MESSNER IPA (alc. 6.2% vol); IBU: 41. SMAAK/AROMA: MESSNER IPA is een mooie blonde met een heldere uitstraling en trakteert je op sinaasappel-, pompelmoes- en hoparoma’s. Vanaf het begin benadert een medium bitterheid je smaakpapillen, waarna fruitige (sinaasappel) en florale smaken snel daarna verschijnen. Deze IPA heeft een mooie mix van Summit, Citra, Amarillo & Cascade hopsoorten die je trakteren op een bittere afdronk in combinatie met lichtzoete citrustoetsen. Best geserveerd bij 6-8°C.

WIST-JE-DAT?: MESSNER IPA is vernoemd naar Reinhold Andreas Messner (geboren 17 september 1944), een Italiaanse ontdekkingsreiziger en klimmer uit Zuid-Tirol. Zijn vader leidde Reinhold op vijfjarige leeftijd naar zijn eerste top van 3.000 meter. Op dertienjarige leeftijd begon hij met zijn jongere broer Gunther (die toen elf was) te klimmen. Tegen de tijd dat Reinhold en Günther twintigers werden, behoorden ze tot de beste klimmers van Europa. Reinhold maakte de eerste solo-beklimming van de Mount Everest en de eerste beklimming van de Everest zonder aanvullende zuurstof samen met Peter Habeler. Reinhold was de eerste persoon die alle 14 toppen > 8.000 meter beklom zonder aanvullende zuurstof. Reinhold was ook de eerste die Antarctica, de Gobi-woestijn, de Taklamakan-woestijn en diagonaal door Groenland doorstak zonder uitrusting zoals sneeuwscooters of hondensleeën. Hij wordt beschouwd als de grootste bergbeklimmer aller tijden.

WIST-JE-OOK-DAT?: RIMOR BREWERY is een jonge creatie van Vera Claassens en Emile Janssen. Deze bierfirma met thuisbasis in Maasmechelen laat ons met hun verhaal een beetje (virtueel) reizen in de tijd. RIMOR betekent 'exploreren' in het Latijn. Hun doel is om de bierliefhebber mee te nemen op ontdekkingsreis naar die landen waar bijzondere ingrediënten worden geteeld die ook in hun bieren voorkomen. Met COLOMBO, MERCATOR & BARENTZ hebben zij ons al laten kennismaken met de aroma’s en smaken van Centraal Amerika, China en West Afrika.

 

MESSNER IPA (alc. 6.2% vol); IBU: 41. TASTE/AROMA: MESSNER IPA is a beautiful blonde with a very clear appearance and treats you to orange, grapefruit and hoppy aroma’s. A medium bitterness approaches your tastebuds from the start with fruity (orange) & floral flavours appearing soon after that. This IPA has a nice blend of Summit, Citra, Amarillo & Cascade hops treating you to a bitter aftertaste and comes with slightly sweet citrus notes. Best served at 6-8°C.

DID-YOU-KNOW?: MESSNER IPA is named after Reinhold Andreas Messner (born 17 Sept 1944), an Italian explorer and climber from South Tyrol. His Father led Reinhold to his first 3,000m peak at the age of five. At the age of thirteen, he began climbing with his younger brother, Gunther (who was eleven then). By the time Reinhold and Günther were in their early twenties, they were among Europe's best climbers. Reinhold made the first solo ascent of the Mount Everest and the first ascent of Everest without supplemental oxygen along Peter Habeler. Reinhold was the first person to climb all 14 peaks  > 8,000m without supplementary oxygen. Reinhold was also the first to cross the Antarctic, the Gobi desert, the Taklamakan desert and crossed Greenland diagonally without equipment such as snowmobiles or dog sleds. He is considered to be the greatest mountaineer of all time.

DID-YOU-ALSO-KNOW?: RIMOR BREWERY is a young creation by Vera Claassens and Emile Janssen. This beer company with its home base in Maasmechelen lets us travel (virtually) in time with their story. RIMOR means 'explore' in Latin. Their goal is to take the beer lover on a journey of discovery to those countries where special ingredients are grown that also appear in their beers. With COLOMBO, MERCATOR & BARENTZ they already introduced us to Central America, China and West Africa and with the flavours & aromas coming from these areas.

Read more »
January 2024

NEW BEER IN LIMBURG! Achel Superior Winter

ACHEL SUPERIOR WINTER 75 cl (alc. 9.5% vol). SMAAK/AROMA: Dit Achels winterbier heeft een mooie donkere kleur met een lichte rode schijn en verwelkomt je met aroma’s van rozijnen en vijgen, mout en een lichte kruidigheid. De eerste slokjes zullen je verwennen met een medium bitterheid en toetsen van rozijnen, kaneel, gember en een vleugje vanille. De toevoeging van gember is verfrissend maar het blijft een krachtig en volmondig donker bier. De afdronk heeft een fruitige zoetheid, lichtjes kruidig en eindigt met een lichte alcohol kick. Zeker een winter warmer. Best geserveerd op 10-12°C.

WIST-JE-DAT?: Het merk ACHEL staat centraal op het etiket en het Trappist logo werd vervangen door het keurmerk “Erkend Belgisch Abdijbier”. Op de achtergrond van het etiket zie je een afbeelding van de historische abdijsite en het wapenschild van De Achelse Kluis. Er werd bovendien een volledig nieuw en uniek GLAS ontwikkeld om de smaak en karakter van het bier zo goed mogelijk naar voor te brengen. Op het glas zie je een baksteenrand, de inspiratie komt van het baksteenpatroon onder de dakrand van de Abdij.

WIL JE MEER WETEN over de Abdij of de nieuwe brouwerij? Lees de twee posts op de facebook of instagram pagina’s van Beers from Limburg. Je kan het volledige artikel ook raadplegen via deze link:: Bezoek Abdij Achelse Kluis & Brouwerij

 

ACHEL SUPERIOR WINTER 75 cl (alc. 9.5% vol). TASTE/AROMA: This winter beer from Achel has a beautiful dark colour with a slight red hue and welcomes you with aromas of raisins and figs, malt and a light herbal aroma. The first sips will pamper you with a medium bitterness and notes of raisins, cinnamon, ginger and a hint of vanilla. The addition of ginger is refreshing but it remains a powerful and full-bodied dark beer. The aftertaste has a fruity sweetness, slightly herbal and ends with a light alcohol kick. Definitely a winter warmer. Best served at 10-12°C.

DID-YOU-KNOW?: The ACHEL brand stands centrally on the label and the Trappist logo has been replaced by the quality mark “Recognised Belgian Abbey Beer”. In the background you see an image of the historic abbey site and the coat of arms of De Achelse Kluis. A completely new and unique GLASS was also developed to bring out the taste and character of the beer as best as possible. Furthermore, on the glass you see a brick edge, the inspiration comes from the brick pattern under the eaves of the Abbey.

DO YOU WANT TO KNOW MORE about the Abbey or the new brewery? Read the two posts on the Facebook or Instagram pages of Beers from Limburg. You can also consult the full article through this link: Achelse Kluis Abbey & Brewery Visit

Read more »

DE HOPHEMEL COLLAB SERIES! PART II - 30 Moorse Martelaren

30 MOORSE MARTELAREN – DIPA (alc. 7.5% vol, IBU:47). SMAAK/AROMA: Deze DIPA heeft een mooie schuimkraag met aroma’s van mango, ananas en hoparoma’s komende van de 5 verschillende hopsoorten die gebruikt werden tijdens het brouwproces. Een hop bitterheid domineert met tropische fruit smaken (Hornindal Kveik gist) en toetsen van peper. De afdronk is hoppig, pittig en eindigt met een lichte fruitige zoetheid. Door het gebruik van een grote hoeveelheid haver en boekweit tijdens de moutstorting trakteert deze DIPA je bovendien op een mooie volmondigheid. Best geserveerd op 6-8°C.

WIST-JE-DAT?: Dok Brewing Company is een beetje de grote broer van De Hophemel. Zij doen ook one-offs, maar dan al vijf jaar en waren daarmee zowat de grondlegger in België. Toen de taproom 1 jaar bestond heeft De Hophemel gevraagd indien zij interesse hadden om samen een bier te brouwen. Toen de naam gekozen moest worden, zou dat natuurlijk iets zijn dat voor beide brouwerijen in de huisstijl paste. Op 10/10 is de dag van de ‘340 Moorse Martelaren’, een heilige voor de HopHemel en een naam die gek genoeg is om in het plaatje van Dok Brewing te passen, naast ‘Tony, mag ik overvaren’, ‘I shot the Cherry’, ‘Geen Franjes, Wel Kastanjes’ en andere. De 340 Moorse Martelaren werden versimpeld naar 30 stuks. Het basis recept is van De Hophemel, aangepast aan de installatie van Dok Brewing en samen (de brouwer van Dok Brewing en De Hophemel) getuned tot dit resultaat. Weeral mooi om een samenwerking te zien tussen brouwers van verschillende provincies met als resultaat een lekker bier.

Read more »

DE HOPHEMEL COLLAB SERIES! PART I - All Souls

WIJ ZIJN HET ondertussen gewoon om De “Hemelse” bieren van Brouwerij De Hophemel te zien verschijnen in heel Belgie maar een Hophemel Collab over de Limburgse grenzen heen hadden we nog niet gezien. Daarom worden jullie deze week getrakteerd op een twee-delige HOPHEMEL COLLAB SERIES.

ALL SOULS – BLACK IPA (alc. 5.3% vol, IBU:70). SMAAK/AROMA: De ALL SOULS heeft een mooie stevige schuimkraag die lang aanhoudt. Bij het openen van de fles kan je al genieten van een tropisch fruit aroma en een waaier aan hoparoma’s. Een stevige bitterheid is vanaf de eerste slokjes waarneembaar met fruitige (citrus & tropisch fruit) smaken, toetsen van geroosterde mout en een verre koffietoets. De afdronk van deze black IPA is hoppig met een fruitige zoetheid. Best geserveerd op 6°C.

WIST-JE-DAT?: Geert & Steven van de Hophemel en Daniel & Aylin van Tipsy Tribe hebben elkaar vorig jaar leren kennen op Zythos waar ze een stand langs elkaar hadden. Bovendien heeft De Hophemel vorige zomer Tipsy Tribe uitgenodigd in Hasselt voor een Tape Takeover. Zo groeide het idee om samen een collab te doen. Omdat Daniël van Aylin geen donker bier (lees stout) mocht maken omwille van ”minder commercieel interessant” (ondertussen hebben ze wel een eigen stout), stelde De Hophemel voor om een Black IPA te brouwen. Het recept is gebaseerd op de vorige Black IPA’s van De Hophemel, maar aangepast aan de installatie van Tipsy Tribe en de favoriete mouten van Daniël. Een win-win combinatie als je het mij vraagt. Bovendien zie je dat het etiket in 2 is gedeeld, de helft met de Hophemel stijl en de andere helft met de Tipsy Tribe stijl. Toch mooi om te zien dat brouwers over de provinciegrenzen heen samenwerken om een lekker bier te brouwen en ervaringen met elkaar te delen.

Read more »
November 2023

NEW BEERS IN LIMBURG! Verloren Donker "Rum Oaked" & "Whisky Infused"

VERLOREN DONKER – RUM OAKED (alc. 7.5% vol). SMAAK/AROMA: Dit donkere bier met een stevige schuimkraag heeft zoete vanille aroma’s in combinatie met rood fruit en rum. Er wordt een medium bitterheid waargenomen met smaken van rood fruit, een duidelijke rum smaak, een lichte eiken toets, een licht zuurtje en koffie/karamel toetsen die je ook terugvindt in de originele VERLOREN DONKER. De rum smaak zet zich voort in de afdronk samen met een vleugje koffie, een lichte bitterheid en een subtiele zoetheid. De Verloren Donker krijgt in de rijpingsfase toevoeging van “Franse eiken toasted chips” die op “Brugal Añejo Superior Rum” hebben gelegen. Daardoor krijg je een iets zoetere afdronk met toetsen van vanille & eik. Deze Dominicaanse rum heeft tevens een rijping in bourbon vaten gehad. Best geserveerd op 8°C.

TASTE/AROMA: This dark beer with a firm head has sweet vanilla aroma’s in combination with red fruits and rum. A medium bitterness is perceived with flavours of red fruits, a clear rum flavour, a light oak touch, a distant light sourness and light coffee/caramel notes that you also find in the original VERLOREN DONKER. The rum flavour continues into the aftertaste together with a touch of coffee, a light bitterness and a subtle sweetness. During the maturation phase “French oak toasted chips”, which have rested in “Brugal Añejo Superior Rum”, are added to the Verloren Donker. This gives you a slightly sweeter aftertaste with notes of vanilla & oak. This Dominican rum has also been matured in bourbon barrels. Best served at 8°C.

 

VERLOREN DONKER – WHISKY INFUSED (alc. 7.5% vol). SMAAK/AROMA: Deze WHISKYY INFUSED variant heeft hetzelfde donkere uiterlijk, dezelfde schuimkraag en soortgelijke aroma’s als de Rum Oaked variant, behalve dat zoals verwacht een eikenhouten whiskyaroma verschijnt. Wat de smaken betreft, zijn de bitterheid, de koffie-/karamelaroma's en het rode fruit vergelijkbaar, waarbij de whiskytoetsen het overnemen. Het zuurtje is hier wel meer uitgesproken. Een lichte whiskysmaak komt ook terug in de afdronk, evenals een lichte bitterheid, kruidige toetsen en een vleugje koffie. De Verloren Donker krijgt in de rijpingsfase toevoeging van “Franse eiken toasted chips” die op Jim Beam straight bourbon whisky hebben gelegen; waardoor je meer complexe houttoetsen en een langere, ietwat fruitige en kruidige afdronk krijgt. Best geserveerd op 8°C.

TASTE/AROMA: This WHISKY INFUSED variant has the same dark appearance, head and similar aroma’s as the Rum Oaked variant except that an oaked whisky aroma prevails, as expected. As for flavours, the bitterness, coffee/caramel flavours and red fruits are similar too with the whisky notes taking over instead. The sourness is slightly more pronounced here too. A light whisky flavour runs into the aftertaste as well as the light bitterness, herbal & coffee notes. During the maturation phase, the Verloren Donker is added with “French oak toasted chips” that have rested in Jim Beam straight bourbon whisky; giving you more complex wood notes and a longer, somewhat fruity and herbal aftertaste. Best served at 8°C.

Read more »

NEW BEER IN LIMBURG! Barentsz Winter

BARENTSZ WINTER (alc. 9.2% vol) SMAAK/AROMA: BARENTSZ WINTER is een donker bier met een mooie rode schijn en een romige schuimkraag. Dit winterbier heeft aroma’s van rood fruit & kruiden maar ook florale aroma’s komen aan bod. Een medium bitterheid is waarneembaar met duidelijke smaken van rood fruit, kaneel, kruiden en een alcohol toets. Kaneel werd gebruikt tijdens het brouwproces en dit zal ook nablijven bij de afdronk, alsook een lichte bitterheid en een delicate zoetheid komende van de passiebloem. Een lekker winterbier om rustig van te genieten tijdens de wintermaanden. Best geserveerd op 8-10°C. 

WIST-JE-DAT?: BARENTSZ WINTER is genoemd naar Willem Barentsz (geboren te Formerum ca 1550), een Nederlandse zeevaarder, cartograaf en ontdekkingsreiziger, die drie reizen maakte om de Noordoostelijke Doorvaart te vinden, waarbij hij de kusten van Nova Zembla verkende en Bereneiland en Spitsbergen ontdekte. De link tussen dit winterbier en Willem Barentsz is dus snel gemaakt.

De passiebloem, één van de ingrediënten van BARENTSZ WINTER heeft een kalmerende werking en werkt goed tijdens een stressvolle periode of wanneer je moeite hebt met slapen. Van oorsprong werd de plant al door de Maya’s, Azteken en indianen als medicijn gebruikt. Vooral tegen zenuwpijnen en rusteloosheid maar het werkt ook bij schimmelinfecties en zwellingen van de huid. In combinatie met bier ga je dus nog beter relaxen tijdens de komende koude wintermaanden. Dit bier zou Willem Barentsz zeker opgewarmd hebben tijdens zijn expedities.

 

BARENTSZ WINTER (alc. 9.2% vol) TASTE/AROMA: BARENTSZ WINTER is a dark beer with a beautiful red glow and a creamy head. This winter beer has aromas of red fruit & herbs and floral aromas also make their appearance. A medium bitterness is noticeable with clear flavours of red fruit, cinnamon, herbs and a touch of alcohol. Cinnamon was used during the brewing process and this will also remain in the aftertaste, as well as a slight bitterness and a delicate sweetness coming from the passion flower. A nice winter beer to enjoy quietly during the winter months. Best served at 8-10°C.

DID-YOU-KNOW?: BARENTSZ WINTER is named after Willem Barentsz (born in Formerum ca 1550) a Dutch navigator, cartographer and explorer, who made three voyages to find the Northeast Passage, exploring the coasts of Nova Zembla and discovering Bear Island and Spitsbergen. The link between this winter beer and Willem Barentsz was therefore quickly made.

The passion flower, one of the ingredients of BARENTSZ WINTER, has a calming effect and works well during a stressful period or when you have trouble sleeping. The plant was originally used as medicine by the Mayans, Aztecs and Indians. Especially against nerve pain and restlessness, but it also works for fungal infections and swelling of the skin. In combination with beer you will relax even more during the coming cold winter months. This beer would certainly have warmed Willem Barentsz during his expeditions.

Read more »
October 2023

NEW BEER IN LIMBURG! BEIËRDRÈPKE

BEIËRDRÈPKE – JENEVER INFUSED FARMHOUSE ALE (alc. 6.8% vol; IBU: 32; EBC: 12). SMAAK/AROMA: Deze troebele Farmhouse Ale heeft een amber uitzicht met een stevige schuimkraag en kruidige & fruitige aroma’s die je verwacht van een saison. Vanaf de eerste slokjes ervaar je een mooie bitterheid en fruitige smaken in combinatie met kruidige- & lichte honingtoetsen en eindigend met een lichte alcoholkick komende van de Hasseltse oude graanjenever die tijdens de lagering werd toegevoegd. De afdronk is kruidig en fruitig met een subtiele warme alcohol toets. Het resultaat is een mooie blend van deze twee artisanale Hasseltse producten. Best geserveerd op 6-8°C.

WIST-JE-DAT?: BEIËRDRÈPKE, een Hasseltse Jenever-infused Farmhouse Ale, is het resultaat van een samenwerking tussen Fryns Distillery & Hoptwins Brouwers, twee artisanale producten die samen een verrassende smaaksensatie teweegbrengen. 1000L bier werd namelijk geinfuseerd met de Vieux Système oude Hasseltse graanjenever van Fryns Distillery.

WIST-JE-OOK-DAT?: Op het etiket zie je het Borrelmanneke dat de nauwe band tussen de Hasselt en de jenevernijverheid symboliseert. Je ziet een os waarop het Borrelmanneke zit en een bierflesje in zijn handen heeft (vervangt het jenevervaatje dat hij normaal draagt op de rechterschouder). De os vormt een geheel met de varkens die onder hem wroeten. De jenever werd vroeger aan winkeliers en drankhuizen geleverd in vaten en tonnetjes waar de particulieren zich dan gingen bevoorraden met hun kruiken. De meest voorkomende maat voor tonnen was een “ossekop” (+/- 268 liter) waardoor de Hasselaren de bijnaam kregen van Ossekoppen. Het stookafval (de draf) dat nog wat alcohol bevatte werd aan de varkens & ossen gegeven; wat vandaag nog steeds in de bierwereld gebeurt.

BROUWERIJ INFO: Hoptwins Brouwers bestaat uit twee jeugdvrienden uit Hasselt, Christophe Smeets en Bram Poelmans. Voor zijn 30ste verjaardag kreeg Christophe van zijn vrouw een starterskit voor brouwers en de brouwer microben werden geprikkeld. Bram deelde deze passie en een vaste bierproefavond is ontstaan en aansluitend het volgen van een cursus zythologie bij Syntra. Hoptwins Brouwers willen voor al hun bieren een link met Hasselt vormen, met 100% natuurlijke ingrediënten, voor bekende ondernemers, handelaars of iconen uit de stad Hasselt. Hun eerste bier was QUETIN’KE, een eerbetoon aan Joseph Quetin, grootvader van Christophe die in 1953 de bekende slagerij in de Maastrichterstraat (Hasselt) overneemt van zijn vader Gustaaf. Proef ook DE MOLENAAR, een bier dat speciaal werd ontwikkeld naar de smaak van Bram Kriekels als huisbier voor Restaurant De Windmolen.

 

 

BEIËRDRÈPKE – JENEVER INFUSED FARMHOUSE ALE (alc. 6.8% vol; IBU: 32; EBC: 12). TASTE/AROMA: This cloudy Farmhouse Ale has an amber appearance with a firm head and herbal & fruity aromas which you would expect from a farmhouse ale. From the first sips you experience a beautiful bitterness and fruity flavours in combination with herbal & light honey notes and ending with a light alcohol kick from the Hasselt old grain jenever (gin) that was added during the lagering. The aftertaste is herbal and fruity with a subtle warm alcohol touch. The result is a beautiful blend of these two artisanal products from Hasselt. Best served at 6-8°C.

DID-YOU-KNOW?: BEIËRDRÈPKE, a Hasselt Jenever-infused Farmhouse Ale, is the result of a collaboration between Fryns Distillery & Hoptwins Brouwers, two artisanal products that together create a surprising taste sensation. 1000L of beer was infused with the Vieux Système old Hasselt grain jenever (gin) from Fryns Distillery.

DID-YOU-ALSO-KNOW?: On the label you see the Borrelmanneke that symbolises the close bond between the city of Stad Hasselt and the jenever (gin) industry. You will see an ox on which the boy sits and carries a beer bottle (replaces the jenever barrel which he normally carries on his right shoulder). The ox forms a whole with the pigs that root under it. The jenever used to be delivered to retailers and liquor houses in barrels where private individuals would then supply themselves by bringing their jugs. The most common barrel measurement back then was an 'ox head' (ossekop in local language) which was +/- 268 litres, nicknaming the people of Hasselt 'Ox heads'. The waste (spent grain) that still contained some alcohol was given to the pigs & oxen as feed; which still happens in the beer world today.

BREWERY INFO: Hoptwins Brouwers consists of two childhood friends from Hasselt, Christophe Smeets and Bram Poelmans. For his 30th birthday, Christophe received a starter kit for brewers from his wife and the brewer microbes were stimulated. Bram shared this passion and a regular beer tasting evening was created, followed by a course in zythology at Syntra. Hoptwins Brouwers want to be be a link with Hasselt for all their beers, with 100% natural ingredients, for well-known entrepreneurs, traders or icons from the city of Hasselt. Their first beer is Quetin'ke, a tribute to Joseph Quetin, grandfather of Christophe who in 1953 took over the famous butcher's shop in the Maastrichterstraat (Hasselt) from his father Gustaaf. Try also their MOLENAAR, a beer that was specially developed to the taste of Bram Kriekels as a house beer for his Restaurant De Windmolen.

Read more »

NEW BEER IN LIMBURG! Armout Macleod Scotch - Salted Caramel

ARMOUT MACLEOD SCOTCH – SALTED CARAMEL (alc. 9.5% vol); IBU: 30; EBC: 33. SMAAK/AROMA: Deze Limited Edition Salted Caramel-versie van de originele ARMOUT MACLEOD heeft heerlijke en rijke aroma's van mout en rood fruit. Een medium bitterheid verwelkomt je met smaken van rozijnen, pruimen en een karamelzoetheid met een toets van zout en een vleugje koffie. De afdronk is fruitig, moutig en eindigt met een milde alcoholkick. Een mooi evenwichtig en complex bier om van te genieten tijdens de koudere herfst- en wintermaanden. Best geserveerd 8°C.

 

ARMOUT MACLEOD SCOTCH – SALTED CARAMEL (alc. 9.5% vol); IBU: 30; EBC: 33TASTE/AROMA: This Limited Edition Salted Caramel version of the original ARMOUT MACLEOD has lovely and rich aromas of malt and red fruits. A medium bitterness welcomes you with flavours of raisins, prunes and caramel sweetness with a salty touch and a coffee note. The aftertaste is fruity, malty and ends with a mild alcohol kick. A nicely balanced and complex beer to savour during the colder autumn and winter months. Best served 8°C.

 

WIST-JE-DAT?: De brouwer heeft bij de ARMOUT MACLEOD SCOTCH – SALTED CARAMEL meer caramel mouten en minder koffie mouten gebruikt in vergelijking met de originele versie; wat resulteert in een duidelijk verschil in smaken tussen de twee versies. Himalaya zout werd bovendien toegevoegd tijdens het koken om deze nieuwe creatie van brouwer Joris Mentens tot leven te brengen.

WIST-JE-OOK-DAT?: BRAUW is een uniek concept geboren in Limburg. Het biedt vakkundige ondersteuning aan iedereen met passie voor het brouwen van bier. De jarenlange ervaring van Joris en zijn professionele installatie staan ter beschikking voor jou. In de gezellige BRAUW bar zie je het resultaat van de creaties tot leven komen. Het is tevens de ideale plaats voor jou als brouwer om je zelf gebrouwen product voor te stellen. Ben je een bierliefhebber? Dan zal je ook iets vinden wat naar je zin is.

 

DID-YOU-KNOW?: The brewer has used more caramel malts and less coffee malts in the ARMOUT MACLEOD SCOTCH – SALTED CARAMEL compared to the original version; resulting in a clear difference in flavours between the two versions. Himalayan salt was also added during the cooking stage to bring this new creation from brewer Joris Mentens to life.

DID-YOU-ALSO-KNOW?: BRAUW is a unique concept born in Limburg. It offers professional support to anyone with a passion for brewing beer. Joris’ vast experience and his professional installation is available to you. In BRAUW’s cozy bar you can see the BRAUW creations coming to life. It is also the ideal place for you as a maker to present your self-brewed product. Are you a beer enthusiast? In that case you’ll for sure find something you like too.

Read more »
September 2023

NEW BEER IN LIMBURG! Dark Scotsman

DARK SCOTSMAN – MILK STOUT (alc. 7.0% vol). SMAAK/AROMA: Deze DARK SCOTSMAN verdient deze naam gezien het zeer donkere uiterlijk. Het heeft een stevige schuimkraag met aroma's van gebrande koffie en gebrande mout. Er wordt een medium bitterheid waargenomen met duidelijke koffiesmaken, gebrande mouten, een vleugje chocolade en een delicate kruidigheid met een licht zoetje. De afdronk van deze zachte en goed doordrinkbare stout is bitter met koffie toetsen. Best geserveerd op 6-8°C.

WIST-JE-DAT?: Lactose werd gebruikt tijdens het brouwproces, zodat het bier iets meer body krijgt en het zoete van de lactose een mooi complement is voor de bitterheid van geroosterde mouten. Bourbon vanille werd ook gebruikt waarbij een vanille extract is verkregen door de vanille stoken te versnijden en dan enkele weken te laten drenken in whisky (1 liter per 500 liter bier). De hoeveelheid is miniem maar het draagt bij tot het karakter van deze stout. Tijdens het proces werden ook twee Britse hopvariëteiten gebruikt die het bier een pittige en aardse smaak geven.

WIST-JE-OOK-DAT?: DARK SCOTSMAN werd speciaal gebrouwen voor het Schots Weekend 2023 te Alden Biesen. Het bier was uiteraard tijdens het weekend te drinken maar werd ook verdeeld bij de cafés in Bilzen die meededen aan de Schotse week voorafgaande aan het weekend. Je kan nog steeds terecht bij deze cafés om deze donkere Schot te drinken

Read more »

NEW BEER IN LIMBURG! Danelleke

DANELLEKE TRIPEL (alc. 7.2% vol). SMAAK/AROMA: Deze tripel heeft een mooie honingkleur, een stevige witte schuimkraag en verwelkomt je met zowel hoppige als kruidige aroma’s. Bij de eerste slokjes ervaar je een medium bitterheid met fruitige en florale smaken, delicate kruidige toetsen en een licht zoetje zodat dit bier mooi in balans is. De afdronk is lichtjes bitter, kruidig en eindigt met een zoetje en een alcoholkick. Best geserveerd op 6-8°C.

WIST-JE-DAT?: In 2017 verloor Daniella na 5 jaar de strijd tegen kanker. Familie en vrienden hadden snel het idee om, als herinnering aan haar, zich te groeperen om een goed doel te steunen. Omdat iedereen van ons of iemand die wij kennen wel eens in contact komt met kanker hebben ze gekozen voor ‘Kom op tegen Kanker’ als goed doel en zo de strijd tegen deze ziekte steunen. Zo namen ze dit jaar voor de 3e keer deel aan ‘De 1000km voor Kom op tegen Kanker’. Onder de naam ‘Vrienden van Daniella’, engageren ze zich om het nodige startgeld op te halen om deel te nemen aan de gekende fietshappening. Om centen op te halen organiseren ze door het jaar verschillende acties, en recent zijn ze gestart met de verkoop van hun eigen tripel, DANELLEKE. Om dit te realiseren hebben ze voor begeleiding & receptuur samengewerkt met Nico Vossen en met Microbrouwerij de Rechter in Hasselt voor brouwervaring en het brouwproces.

Read more »
August 2023

NEW BEERS IN LIMBURG! Unisquirrel Belgian Witbier, Sunny Saison & Mango Unchained Hazy IPA

UNISQUIRREL – BELGIAN WITBIER (alc. 5.1% vol), gebrouwen door Syntra AB Leuven studenten. SMAAK/AROMA: Deze UNISQUIRREL, gebrouwen met een beetje eenkoorn, heeft een troebel & wit uiterlijk en typische witbier aroma's van tarwe en citrusvruchten (curacao & citroenschil toegevoegd tijdens het brouwen). Een mooi evenwichtig bier met een lichte bitterheid, fruitige/citrusaroma's en kruidige tonen van de toegevoegde koriander. De afdronk is verfrissend, licht hoppig met citrus. Ook interessant is dat het ontwerp van het label is gemaakt met behulp van AI. Best geserveerd 4-6°C.

UNISQUIRREL – BELGIAN WITBIER (alc. 5.1% vol), brewed by Syntra AB Leuven students.. TASTE/AROMA: This UNISQUIRREL, brewed with a little einkorn, has a cloudy & white appearance and typical witbier aromas of wheat and citrus fruits (curacao & lemon peel added during brewing). It has a lovely balance of light bitterness, fruity/citrus flavours and herbal notes from the added coriander. It has a refreshingly light hoppy and citrus aftertaste. Interestingly, the design of the label has been made using AI. Best served 4-6°C.

 

SUNNY SAISON (alc. 5.2% vol), gebrouwen door Syntra PXL studenten. SMAAK/AROMA: Deze verfrissende SUNNY SAISON verwelkomt je met een mooie blonde kleur, een stevige schuimkraag en delicate fruitige & florale aroma’s in combinatie met subtiele bittere hoparoma’s door hergisting in de fles met brett. Een medium bitterheid wordt waargenomen met florale en fruitige smaken. De afdronk is medium bitter, fruitig en licht kruidig. Best geserveerd 6°C.

TASTE/AROMA: This refreshing SUNNY SAISON comes with a lovely blonde colour, a firm head and delicate fruity & floral aroma’s in combination with subtle bitter hoparoma’s through refermentation in the bottle with brett. A medium bitterness is perceived with floral & fruity flavours. The aftertaste is medium bitter, fruity and lightly herbal. Best served 6°C.

 

MANGO UNCHAINED – HAZY IPA (alc. 7.5% vol), gebrouwen door Syntra PXL studenten. SMAAK/AROMA: MANGO UNCHAINED heeft een stevige schuimkraag, een karamelkleur, duidelijk troebel van uiterlijk en aroma's van hop & mango (van de hopvariëteiten Idaho 7 & Nectaron). Een behoorlijke bitterheid raakt je smaakpapillen met hoppige smaken, tropisch fruit & mango smaken (toegevoegd mangosap tijdens het brouwen) en een honingachtige zoetheid. De afdronk is bitter met mangosmaak en een kick van peper/gember op de achtergrond. Best geserveerd 6°C.

MANGO UNCHAINED – HAZY IPA (alc. 7.5% vol), brewed by Syntra PXL students. TASTE/AROMA: MANGO UNCHAINED has a firm head, a caramel colour, clearly hazy in its appearance and aromas of hops & mango (from the Idaho 7 & Nectaron hop varieties). A decent bitterness hits your taste buds with hoppy flavours, tropical fruit & mango flavours (added mango juice during brewing) and a honey-like sweetness. The aftertaste is bitter with mango flavour and a pepper/ginger kick in the background. Best served 6°C.

 

WIST-JE-DAT?: Deze Syntra bieren zijn gebrouwen bij BRAUW in het kader van de opleiding “microbrouwer” van Syntrapxl en Syntra AB Leuven – jaar 2022/2023. De cursisten ontwerpen het recept, ze brouwen het bier zelf, bottelen het bier en ontwerpen bovendien ook het etiket. Sinds 2016-17 geeft Joris Mentens, brouwmeester en oprichter van BRAUW, les bij Syntra voor de cursussen Zythologie & Micro-Brouwer.

 

DID-YOU-KNOW?: These Syntra beers were brewed at BRAUW as part of the "microbrewer" course of Syntrapxl and Syntra AB Leuven - year 2022/2023. The students design the recipe, brew the beer themselves, bottle the beer and also design the label. Since 2016-17, Joris Mentens, headbrewer and owner of BRAUW, teaches the Zythology & Micro-Brewer courses at Syntra.

Read more »
July 2023

NEW BEER IN LIMBURG! Coco's Mango IPA

COCO’S MANGO IPA (alc. 6.3% vol). SMAAK/AROMA: Deze IPA verwelkomt je meteen met heerlijk tropisch fruit & subtiele hoparoma's. Een behoorlijke bitterheid raakt van in het begin je tong met delicate mangosmaken (100g mango pulp werd gebruikt tijdens het brouwproces per liter bier), een lichte zoetheid en een lichtzure smaak op de achtergrond. De afdronk is bitter met een lichte tropische fruitigheid en een fris zuurtje. Een verfrissende en lekkere IPA die het hele jaar door zal smaken. Tom zijn interpretatie van een modern fruitbier. Best geserveerd op 6°C.

WIST-JE-DAT?: Tom’s Brouwerij organiseert deze zomer “DE ZOMERBAR”. Wanneer? ZON 16-23-30 juli; 27 augustus, 3-10-17-24 september van 14:00 – 18:30. Ook niet te missen “WIJER GOES LIVE #4” op ZON 13 augustus & ZAT 9 september VOETBAL “EK KWALI” op groot scherm! Voldoende redenen om naar Nieuwerkerken af te reizen.

WIST-JE-OOK-DAT?: Tom’s Brouwerij is een ambachtelijke brouwerij met liefde voor ambacht en passie om eerlijke, authentieke bieren vol karakter te brouwen met zoveel mogelijk lokale ingrediënten en de best mogelijke oplossingen voor het milieu. De grondstoffen die ze gebruiken zijn zo lokaal mogelijk geproduceerd en aangekocht om hun ecologische voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden. Ingrediënten als hop, mout en gist komen zoveel mogelijk van Belgische bodem. Water en afvalstoffen proberen ze steeds te recupereren of een nieuwe bestemming te geven. Zij hebben geïnvesteerd in zonnepanelen en thuisbatterijen. Hierdoor verbruiken ze enkel nog groene, hernieuwbare energie in de brouwerij en brouwen ze dus groener bier. 

Read more »
June 2023

NEW BEER IN LIMBURG! Den Diene & De Miene

DEN DIENE & DE MIENE (alc. 6.5% vol). SMAAK/AROMA: Dit goudblond bier met een stevige schuimkraag trakteert je onmiddellijk op hoppige, florale & lichtzoete aroma’s. Een flinke bitterheid door de hop en het gebruik van schietwilgschors is waarneembaar in combinatie met florale & kruidige smaken die het bier mooi in evenwicht brengen. De afdronk is bitter en kruidig met in de verte een licht zoetje. Best geserveerd op 6°C.

WIST-JE-DAT?: DEN DIENE & DE MIENE heeft een typisch ingrediënt uit Stokkem, het sap van de Salix Alba ofwel de schietwilg. De schors van de schietwilg is rijk aan salicine, een chemische stof die in het lichaam wordt omgezet in salicylzuur en lijkt op aspirine (acetylsalicylzuur). De schors bevat ook polyfenolen en flavonoïden die een antioxiderende, koortsverlagende, antiseptische en immuun versterkende eigenschap hebben. In combinatie met salicine zorgt dit voor de pijnstillende en ontstekingsremmende effecten van het kruid. Wilgenschors werd al gebruikt in de tijd van Hippocrates (400 v.Chr.) toen mensen werden geadviseerd om op de schors te kauwen en zo koorts en ontstekingen te verminderen.

De wilg is bovendien ook gelinkt met Stokkem als korversstad. Wilgen worden onder andere gebruikt voor vlechtwerk. Stokkem was vroeger een belangrijk centrum voor de vlechtnijverheid met veel mandenvlechters en ook een korversschool waar men het ambacht kon leren. Tijdens het hoogseizoen (april-okt) kan je de eerste zondag van de maand een vlechtdemo van verschillende vlechters meemaken aan het Visitor Center De Wissen.

WIST-JE-OOK-DAT?: DEN DIENE & DE MIENE werd speciaal gebrouwen om de 10de verjaardag te vieren van Bierproefclub “De Witte Kragen”. De naam is uniek maar ook eerder toevallig omdat tijdens het afvullen van een eerder proefbrouwsel, een aantal bestuursleden niet meer wisten welke van De Miene of Den Diene was.

 

DEN DIENE & DE MIENE (alc. 6.5% vol). TASTE/AROMA: This golden blond beer with a firm head immediately treats you to hoppy, floral & slightly sweet aromas. A considerable bitterness is noticeable due to the hops and the use of white willow bark in combination with floral & herbal flavours, resulting in a nicely balanced beer. The aftertaste is bitter and herbal with a slight distant sweetness. Best served at 6°C.

DID YOU KNOW?: DEN DIENE & DE MIENE has a typical ingredient from Stokkem, the juice of the Salix Alba or white willow. White willow bark is rich in salicin, a chemical that is converted to salicylic acid in the body and is similar to aspirin (acetylsalicylic acid). The bark also contains polyphenols and flavonoids that have antioxidant, antipyretic, antiseptic and immune enhancing properties. In combination with salicin, this provides the pain-relieving and anti-inflammatory effects of the herb. Willow bark has been used since the time of Hippocrates (400 BC) when people were advised to chew the bark to reduce fever and inflammation.

The willow is also linked to Stokkem as a city of basket weavers. Willows are used, among other things, for wickerwork. Stokkem used to be an important center for the weaving industry with many basket weavers and also a basket school where people could learn the craft. During the high season (April-Oct) you can experience a weaving demonstration by different weaving artists at the Visitor Center De Wissen on the first Sunday of the month.

DID-YOU-ALSO-KNOW?: DEN DIENE & DE MIENE was specially brewed to celebrate the 10th anniversary of Beer Tasting Club “De Witte Kragen”. The name is unique, but also rather coincidental because during the filling of an earlier test brew, a number of board members no longer knew which was from De Miene (meaning “mine” in local dialect) or Den Diene (meaning “yours” in local dialect).

Read more »

NEW BEER IN LIMBURG! De Molenaar

DE MOLENAAR (alc. 6.8% vol; IBU: 30). SMAAK/AROMA: DE MOLENAAR heeft een geel troebel uitzicht met florale & fruitige aroma’s. Je smaakpapillen zullen snel een medium bitterheid ervaren met kruidige smaken, een licht zuurtje en een vleugje fruitige zoetheid. De afdronk is lichtjes bitter & kruidig met een lichte alcoholtoets. Best geserveerd op 6°C.

WIST-JE-DAT?: DE MOLENAAR is een bier dat speciaal werd ontwikkeld naar de smaak van Bram Kriekels als huisbier voor zijn restaurant “De Windmolen”. Bram, zoon van ondernemer Jan Kriekels, is biolandbouwer en eigenaar van De Windmolen in Hasselt. Samen met zijn vrouw, Liza, nam Bram in 2022 het nostalgische restaurant met wijnhandel over. Een mooie bierkaart mocht niet ontbreken, waaronder nu dus ook DE MOLENAAR.

 

DE MOLENAAR (alc. 6.8% vol; IBU: 30). TASTE/AROMA: DE MOLENAAR has a yellow cloudy appearance with floral & fruity aromas. Your taste buds will quickly experience a medium bitterness with herbal flavours, a slight sourness and a hint of fruity sweetness. The aftertaste is slightly bitter & herbal with a light alcohol touch. Best served at 6°C.

DID-YOU-KNOW?: DE MOLENAAR is a beer that was specially developed to the taste of Bram Kriekels as a house beer for his restaurant “De Windmolen”. Bram, son of entrepreneur Jan Kriekels, is an organic farmer and owner of De Windmolen in Hasselt. Together with his wife, Liza, Bram took over the nostalgic restaurant with wine trade in 2022. A nice beer list could not be lacking from the menu, and now it also has DE MOLENAAR on the list

Read more »

NEW BEER IN LIMBURG! Alexandra DDH IPA

ALEXANDRA DDH IPA (alc. 5.8% vol, IBU:28). SMAAK/AROMA: Deze Double Dry Hopped IPA is een ivoorwitte troebele verschijning met een stevige schuimkraag en aroma’s van tropisch fruit. Een behoorlijke hoppige bitterheid is aanwezig gecombineerd met fruitige smaken van ananas & passievrucht en toetsen van peper en gember. De afdronk van deze verfrissende romige IPA is bitter met een pittige finish. Best geserveerd op 6°C.

WIST-JE-DAT?: Brouwerij de Hophemel brouwt elke bier maar 1 keer!!! Maar deze keer hebben ze een uitzondering gemaakt. ALEXANDRA DDH IPA hebben ze een tweede keer gebrouwen …. met een kleine twist! De Cryo cascade & Cryo centennial hops zijn vervangen door de Idaho 7 en Sabro hopsoorten waardoor het bier toch anders smaakt.

Read more »
May 2023

NEW BEER IN LIMBURG! N3 Elderflower IPA

N3 – ELDERFLOWER IPA (alc. 3% vol). SMAAK/AROMA: De N3 is een lichtblond bier met een troebel uitzicht, een stevige schuimkraag en aroma’s van hop, bloemen en tropisch fruit. Een behoorlijke bitterheid raakt onmiddellijk je smaakpapillen in combinatie met  fruitige (passievrucht) & licht florale smaken en een subtiele zoetheid. De afdronk is bitter met een licht zoetje op de achtergrond. Een hoppig feestje in de mond geserveerd door de brouwer, speciaal voor de lente & zomerdagen. Best geserveerd op 4-6°C.

WIST-JE-DAT?: N3 was initieel bedoeld als een fietsvriendelijk licht biertje met veel smaak, waarvan je er een paar kan drinken. De “N” komt van Noarkerke (Nieuwerkerken) en ook van de alc. 3% vol, in navolging van hun hoppige tripel N8. Er zit behoorlijk wat vlierbloesem in de N3 en in combinatie met de 3 hopsoorten in de dry-hopping krijg je een verfrissend, fruitig & complex bier met veel smaak voor zo’n laag alcoholgehalte.

Read more »

NEW BEER IN LIMBURG! Chef Prion 2023 - Saison

CHEF PRION 2023 - SAISON (alc. 6.5% vol). SMAAK/AROMA: Deze CHEF PRION “SAISON” heeft een mooie goudblonde kleur, een stevige schuimkraag en het trakteert je op fruitige en kruidige aroma’s. Vanaf de eerste slokjes ervaar je een behoorlijke bitterheid, kruidige smaken, een vleugje peper komende van de saison gist dat tijdens het brouwen werd gebruikt en een milde fruitige zoetheid. De afdronk is lichtjes bitter, kruidig en lichtjes zoet. De gebruikte Tettnanger & Challenger hopsoorten dragen bij tot een mooi harmonieus geheel. Een verfrissend en volmondig bier om van te genieten tijdens de lente- en zomer maanden. Best geserveerd 6°C.

WIST-JE-DAT?: De Bèrringse Bier Brouwers brouwen jaarlijks een Limited Edition bier dat in het voorjaar verschijnt en CHEF PRION heet. Chef Prion verwijst naar de Hoofdopzichter in de Limburgse mijnen van de vorige eeuw. De nieuwe CHEF PRION 2023, beschikbaar op vat & fles.

WIST-JE-OOK-DAT?: Begin 19e eeuw is de bierstijl SAISON ontstaan in de provincie Henegouwen (Wallonië) en ook in Noord Frankrijk als een boerderijbier. Wanneer je naar het Franse woord voor seizoen kijkt kom je uit op Saison. Het was een bier dat voornamelijk tijdens de winter werd gebrouwen. Tijdens de wintermaanden was er minder werk op de boerderij en dus meer tijd om te brouwen. Er werd oorspronkelijk gebrouwen met de resten van het graan dat de boer had en het resultaat was een laag alcohol bier (+/- 3%). Het bier werd geschonken tijdens het oogstseizoen (de zomer) aan seizoensarbeiders dus diende deze dorstlesser licht en verfrissend te zijn voor de arbeiders die aan het werk waren. Extra hop en kruiden werden in het bier gedaan om de bewaartijd te verlengen. Deze stijl wordt daarom vaak Farmhouse Ale genoemd.

Read more »
April 2023

NEW BEER IN LIMBURG! Dorser Magnus

DORSER MAGNUS - NEIPA (alc. 7.2% vol). SMAAK/AROMA: Dorser Magnus heeft een stevige witte schuimkraag en heerlijke aroma's van tropisch fruit en hop. Een behoorlijke bitterheid valt vanaf het begin in de mond met tonen van passievrucht en een heel lichte zoetheid op de achtergrond. De citra-, galaxy- en mosaic cryo hop blenden mooi om de drinker te voorzien van evenwichtige fruitige en aardse smaken gecombineerd met intense hopsmaken. De afdronk is bitter met een lichte kruidige toets. Best geserveerd op 6-8°C.

 

DORSER MAGNUS - NEIPA (alc. 7.2% vol). TASTE/AROMA: Dorser Magnus comes with a firm white head and has lovely tropical fruit and hoppy aroma’s. A decent bitterness hits your mouth from the beginning with notes of passion fruit and a very light sweetness in the background. The citra, galaxy & mosaic cryo hops blend nicely to provide the drinker with balanced fruity & earthy flavours combined with intense hop flavours. The aftertaste is bitter with a light herbal touch. Best served at 6-8°C.

 

BREWERY: Dorser Brouwers (Gruitrode, Oudsbergen) at Brouwerij De Graal

Read more »
March 2023

NEW BEER IN LIMBURG! Jef Gosemans

JEF GOSEMANS – GOSE BEER (alc. 5.2% vol). SMAAK/AROMA: Deze GOSE heeft een strogele kleur met een mooie schuimkraag. Bij het openen van het flesje ervaar je vooral aroma’s van citrus en witte druiven. De eerste slokjes trakteren je onmiddellijk op een zure smaak in combinatie met citrus, een beetje kruidig en een zoute toets. De afdronk is lichtjes zuur en vineus. Een lekker, fris en evenwichtige gose perfect voor de warmere lente- en zomerdagen maar ook een lekker alternatief als aperitief. Best geserveerd 4°C.

 

JEF GOSEMANS – GOSE BEER (alc. 5.2% vol). TASTE/AROMA: This GOSE has a straw yellow colour with a nice head. When you open the bottle you mainly experience aromas of citrus and white grapes. The first sips immediately treat you to a sour taste in combination with citrus, a herbal note and a salty touch. The aftertaste is slightly sour and vinous. A tasty, fresh and balanced gose perfect for the warmer spring and summer days, but also a nice alternative as an aperitif. Best served 4°C.

Read more »

NEW BEER IN LIMBURG! LBG IPA Pasta Edition

LBG IPA – PASTA EDITION (alc. 6.5% vol). SMAAK/AROMA: LBG IPA – PASTA EDITION heeft een gouden tot licht amber kleur met subtiele hoparoma’s en een zoete fruitigheid die je neus prikkelen. Je ervaart onmiddellijk een medium bitterheid door de 4 gebruikte hopsoorten, fruitige smaken en een licht-zoete honingachtige toets. De toevoeging van pasta tijdens het brouwproces zorgt voor een subtiele bitterheid in de afdronk die eindigt met een licht zoetje. Een lekker volmondig bier dat naar meer smaakt. Best geserveerd op 6°C.

 

LBG IPA – PASTA EDITION (alc. 6.5% vol). TASTE/AROMA: LBG IPA – PASTA EDITION has a golden to light amber colour with subtle hop aromas and a sweet fruitiness that tickles your nose. You immediately experience a medium bitterness due to the 4 hop varieties, fruity flavours and a slightly sweet honey-like touch. The addition of pasta during the brewing process creates a subtle bitterness in the aftertaste that ends with a light sweetness. A nice full-bodied beer that invites you to drink another one. Best served at 6°C.

Read more »
February 2023
January 2023

NEW BEERS IN LIMBURG! CELINE Blood Orange Hazy IPA & VITALIS Black IPA & ANASTASIUS DIPA

CELINE BLOOD ORANGE HAZY IPA (alc. 6.0% vol, IBU:40). SMAAK/AROMA: Je ervaart een heerlijke fruitige aroma-explosie bij het uitschenken van deze bloedsinaasappel hazy IPA met een troebel uiterlijk. Al bij de eerste slok trakteert deze IPA je op een medium tot stevige bitterheid door de 5 hopsoorten die een mooie rol spelen in dit bier; met duidelijke smaken van bloedsinaasappel en een lichtzoete toets. De afdronk is hoppig, fruitig en lichtjes droog met een milde zoetheid. Voor deze verfrissende IPA werd 40L bloedsinaasappelsap gebruikt op 500L bier. Best geserveerd op 6°C.

VITALIS BLACK IPA (alc. 6.6% vol, IBU:125). SMAAK/AROMA: VITALIS heeft een pikzwart uiterlijk met een zeer stevige romige schuimkraag en aroma's van mout en koffie. Een sterke bitterheid wordt waargenomen door het gebruik van 5 hopsoorten in combinatie met licht gebrande mout en gebrande koffiesmaken. De afdronk is hoppig met op de achtergrond een licht zoetje en een vleugje koffie. Best geserveerd op 6-8°C.

ANASTASIUS DIPA (alc. 8.0% vol, IBU:61). SMAAK/AROMA: Deze goud/honingkleurige double IPA heeft een mooie schuimkraag en geeft je direct heerlijke fruitige aroma’s. Een goede hoppige bitterheid raakt je met fruitige (ananas/passievrucht) smaken die tot het einde aanhouden met een delicate honingachtige zoetheid. De afdronk is lichtjes bitter met een milde zoetheid. Een verdubbeling van de hoppigheid en fruitigheid in vergelijking met de typische IPA … en sterker. Best geserveerd op 6°C.

Read more »

NEW BEER IN LIMBURG! Stevig Geitje

STEVIG GEITJE (alc. 10% vol). SMAAK/AROMA: Dit STEVIG GEITJE, met een mooie romige schuimkraag, heeft moutige aroma’s en een subtiel aroma van anijs. De eerste slokjes verwelkomen je onmiddellijk met een medium bitterheid en duidelijke smaken van kruiden en anijs, donkere chocolade en een alcohol kick. De afdronk is lichtjes bitter met een alcohol toets en een licht zoetje op de achtergrond. Zeker een lekker stevig biertje! Best geserveerd 10°C.

 

STEVIG GEITJE (alc. 10% vol). TASTE/AROMA: This STEVIG GEITJE (firm/strong goat), with a beautiful creamy head, has malty aromas and a subtle aroma of aniseed. The first sips immediately welcome you with a medium bitterness and clear flavours of spices and aniseed, dark chocolate and an alcohol kick. The aftertaste is slightly bitter with an alcohol touch and a light sweetness in the background. Definitely a nice strong beer! Best served 10°C.

Read more »

NEW BEERS IN LIMBURG! Hoksent-Molhem & HOBOS Winterbier

HOKSENT-MOLHEM – SHERRY BARREL AGED (alc. 9.9% vol). SMAAK/AROMA: Deze Sherry Barrel Aged heeft een mooie diep gouden kleur met een rode schijn en een stevige schuimkraag.  Bij het openen van deze fles ervaar je een vineus aroma en een licht aroma van sherry dat je zintuigen prikkelt. Een lichte bitterheid is aanwezig en na een slokje of twee ervaar je een delicate sherry smaak met een zuurtje, lichtjes vineus, een zoetje van rode pruimen en een alcohol kick, eindigend met lichte eikenhouten toetsen op de achtergrond. De afdronk is lichtjes vineus met een alcohol toets. HOKSENT-MOLHEM heeft mooie evenwichtige smaken en geeft je een warm gevoel tijdens de koude winter dagen. Best geserveerd op 10°C.

HOBOS DONKER WINTERBIER – WHISKY BARREL AGED (alc. 8.2% vol). SMAAK/AROMA: Het HOBOS DONKER WINTERBIER heeft een zwarte kleur, een mooie crème achtige schuimkraag en aroma’s van donkere mout en koffie. Dit winterbier heeft een medium bitterheid, een licht vineus karakter en je ervaart onmiddellijk een lichte whisky smaak in combinatie met een alcoholtoets, een vleugje zwarte koffie op de achtergrond en een lichte toets van eikenhout. De afdronk is lichtjes vineus met een subtiele whisky toets. Een lekker, vol en uniek winterbier. Best geserveerd op 10°C.  

WIST-JE-DAT?: De Barrel Aged Bieren van MICROBROUWERIJ MØLDER & COÖP zijn een ode aan de wandelingen in het Bosland en de Grote Heide. Het is een reeks van, tot nu toe, 11 unieke bieren die steeds in beperkte oplages op de markt worden gebracht. De QR code op de fles verwijst naar de betreffende wandeling. Bij HOKSENT-MOLHEM heeft het basis bier, HOBOS TRIPEL, 8 maanden gerijpt op een eiken Pedro Ximenez sherry vat. Bij HOBOS WINTERBIER heeft het donkere basisbier, een MILK STOUT, 4 maanden gerijpt in een finishing-vat van Franse eik. Dit geeft fijnere smaken af in vergelijking met een gewoon whiskyvat.

Read more »
December 2022

NEW (HOBBY) BEER IN LIMBURG! Ivanov Xmas

IVANOV XMAS (alc. 8.1% vol). SMAAK/AROMA: Een donkerbruin kerstbier met een romige schuimkraag en moutige & lichtzoete aroma’s. Je eerste slokjes zorgen voor een behoorlijke hoppige bitterheid met een duidelijke dropsmaak en een vleugje koffie in de verte. De afdronk is licht bitter met een vleugje drop en een lichte alcoholtoets. Een mooi evenwichtig bier dat mij terugbrengt naar de kerstsmaken uit mijn kindertijd. Best geserveerd 8°C.

WIST-JE-DAT?: In eerdere posts heb ik het belang van thuisbrouwers als creatieve innovatiekracht benadrukt, waaronder Ivanov Beers uit Lommel (Limburg). Ivan is altijd een liefhebber van de Belgische biercultuur geweest en hij had zelfs een kleine bierspeciaalzaak in Lommel tussen 1992-1994 (voornamelijk bier proeven en verkopen), het brouwen was nog ver van zijn bed. Zijn brouwinteresse begon toen hij tussen 2015-2017 een opleiding zythologie volgde en hij kort daarna begon te werken bij Brouwland (leverancier van brouwingrediënten en -apparatuur) en zijn experimentele brouwreis ging van start met een droom om misschien ooit de commerciële route te volgen. Voorafgaand aan zijn brouwervaring, was Ivan 10 jaar grafisch/webdesigner… wat een carrièreswitch! Dit is nuttig gebleken bij het ontwerpen van zijn unieke etiketten. 

WIST-JE-OOK-DAT?: Ivans inspiratie voor zijn brouwerijlogo kwam van een Italiaanse brouwer terwijl hij op vakantie was in Italië. Hij vond het Viking-thema interessant en dat zie je terug in al zijn kunstwerken. Door zijn naam "Ivan" om te zetten in "Ivanov", heeft hij ook een opvallend Viking-concept gecreëerd.

 

IVANOV XMAS (alc. 8.1% vol). TASTE/AROMA: A dark brown Christmas beer with a creamy head and malty & slightly sweet aroma’s. Your first sips provide with you a decent hoppy bitterness with a clear licorice flavour and a distant touch of coffee. The aftertaste is lightly bitter with a touch of licorice and a light alcohol touch. A great balanced beer that brings me back to childhood Christmas flavours. Best served 8°C.

DID-YOU-KNOW?: In previous posts I have emphasised the importance of homebrewers as a creative force of innovation, one of which is Ivanov Beers from Lommel (Limburg). Ivan has always been a Belgian beer culture enthusiast and even had a small beer specialty store in Lommel from 1992-1994 (mainly tasting and selling beers), although brewing was still far from his mind. His brewing interests started when he followed a zythology course from 2015-2017 and soon after that he started working at Brouwland (supplier of brewing ingredients and equipment) and his experimental brewing journey took off with a dream of maybe one day following the commercial route. Prior to his brewing experience, Ivan was a graphic/web designer for 10 years… talk about a career change! This has proven useful in the design of his unique labels. 

DID-YOU-ALSO-KNOW?: Ivan’s inspiration for his brewery logo came from an Italian brewer while he was on holiday in Italy. He found the Viking theme an interesting one and you see this in all of his artwork. Also, by transforming his name “Ivan” into “Ivanov”, he has created a striking Viking concept.

Read more »

NEW BEER IN LIMBURG! Hasalud Spéciale Belge & Juniper

HASALUD – SPÉCIALE BELGE & JUNIPER (alc. 5.2% vol). SMAAK/AROMA: Deze amberkleurige HASALUD met jeneverbes heeft mooie aroma’s van caramel en mout. Een lichte bitterheid wordt waargenomen met caramelsmaken (door het grote aandeel aan caramelmouten gebruikt tijdens het brouwproces), een lichte kruidigheid (peperkoek), een lichte fruitigheid en een zoetje komende van de mout. De afdronk is lichtjes bitter met een vleugje zoetheid. Best geserveerd op 6°C.

WIST-JE-DAT?: HASALUD is het mooie resultaat van een samenwerking tussen drie artisanale brouwerijen uit Hasselt die besloten hebben om een gezamenlijk bier te brouwen ten voordele van De Warmste Week. Aangezien het thema van De Warmste Week “kansarmoede” is, werd er gekozen om het opgebrachte geld te schenken aan Sint-Vincentius. Het brouwen heeft plaatsgevonden op 17 November 2022 en het resultaat mag gezien/geproefd worden. De bedoeling was dat het nieuwe bier warmte en gezelligheid zou uitstralen, een mooie link met de Warmste Week. De toevoeging van jeneverbes tijdens het kookproces geeft dit bier bovendien een Hasseltse toets. Hasselt, hoofdstad van de jenever. De naam HASALUD is een combinatie van HASALUTH (de naam Hasselt is afgeleid van het oude Germaanse Hasaluth) en SALUD (gezondheid in het Spaans).

 

HASALUD – SPÉCIALE BELGE & JUNIPER (alc. 5.2% vol). TASTE/AROMA: This amber HASALUD with juniper berry has beautiful aromas of caramel and malt. A light bitterness is perceived with caramel flavours (due to the large proportion of caramel malts used during the brewing process), a light spiciness (gingerbread), a light fruitiness and a sweetness coming from the malt. The aftertaste is slightly bitter with a hint of sweetness. Best served at 6°C.

DID-YOU-KNOW?: HASALUD is the beautiful result of a collaboration between three artisanal breweries from Hasselt who have decided to brew a joint beer for the benefit of De Warmste Week (annual charity drive). Since the theme of De Warmste Week is “the underprivileged”, it was decided to donate the money raised to Sint-Vincentius. The brewing took place on November 17, 2022 and the result can be seen/tasted. The intention was that the new beer would radiate warmth and cosiness, a nice link with the Warmest Week. The addition of juniper berries during the cooking process also gives this beer a Hasselt touch. Hasselt, capital of jenever (dutch gin with juniper). The name HASALUD is a combination of HASALUTH (the name Hasselt is derived from the old Germanic Hasaluth) and SALUD (health in Spanish).

Read more »

NEW BEER IN LIMBURG! Zowat Dubbel - Jenever Infused

ZOWAT DUBBEL – JENEVER INFUSED (alc. 10.0% vol). SMAAK/AROMA: Deze donkere ZOWAT DUBBEL met een rode schijn is niet je typisch Belgische dubbel. Een mooie schuimkraag komt je tegemoet met fruitige en vineuze aroma’s. Bij de eerste slokjes ervaar je onmiddellijk een licht zuurtje gecombineerd met een fruitige explosie, een lichte alcoholtoets en een vineus karakter. De afdronk is lichtjes zuur en fruitig. Een verfrissend en doordrinkbaar bier ondanks het hoge alcoholgehalte. Best geserveerd 8°C.

WIST-JE-DAT?: In het bier werd tijdens de fermentatie Hasseltse Jenever toegevoegd alsook concentraat van appel, peer, bosvruchten en rode biet.

 

ZOWAT DUBBEL – JENEVER INFUSED (alc. 10.0% vol). TASTE/AROMA: This dark ZOWAT DUBBEL with a red shine is not your typical Belgian dubbel. A beautiful head meets you with fruity and vinous aromas. After the first few sips you immediately experience a light sourness combined with a fruity explosion, a light alcohol touch and a vinous character. The aftertaste is slightly sour and fruity. A refreshing and easy-drinkable beer despite the high alcohol content. Best served 8°C.

DID-YOU-KNOW?: During fermentation Hasseltse Jenever (Dutch Gin) was added to the beer, as well as apple, pear, fruits of the forest and beetroot concentrate.

Read more »

NEW BEER IN LIMBURG! Hengstbergen Dobbel 63

HENGSTBERGEN DOBBEL 63 (alc. 6.3% vol). SMAAK/AROMA: De DOBBEL 63 is een amberkleurige Belgische Dubbel waar je onmiddellijk aroma’s van gebrande mout en kruiden ervaart. Een medium bitterheid wordt waargenomen met caramelsmaken, een lichte kruidigheid en lichtgebrande mout & broodkorst op de achtergrond. De afdronk is lichtjes bitter met een vleugje zoetheid. Tarwemout werd ook gebruikt wat het bier een verfrissende smaak en een mooie schuimkraag geeft. Best geserveerd op 8°C.

 

HENGSTBERGEN DOBBEL 63 (alc. 6.3% vol). TASTE/AROMA: The DOBBEL 63 is an amber-coloured Belgian Dubbel where you immediately experience aromas of roasted malt and herbs. A medium bitterness is perceived with caramel flavours, a herbal touch, light roasted malt & bread crust in the background. The aftertaste is slightly bitter with a hint of sweetness. Wheat malt was also used, which gives the beer a refreshing taste and a nice head. Best served at 8°C.

Read more »
November 2022

NEW BEER IN LIMBURG! Bom Barley

BOM BARLEY (alc. 10.5% vol). SMAAK/AROMA: Deze zwarte barley wine heeft een stevige romige schuimkraag, zoete aroma’s van mout & rood fruit en een licht koffie aroma. Een medium bitterheid wordt gecombineerd met mooie chocoladesmaken, een vleugje koffie, zoete mout/caramel en een subtiele eikenhouten toets door het gebruik van eikenhouten chips tijdens het lageren. De afdronk is lichtjes bitter met toetsen van chocolade, lichtjes zoet en eindigend met een alcohol kick. Een mooi degustatiebier voor de koude winterdagen en past perfect bij een zachte kaas, een klassieke cheese of chocolade cake of gegrild varkensvlees. Yummy! Best geserveerd 9-10°C.

 

BOM BARLEY (alc. 10.5% vol). TASTE/AROMA: This black barley wine has a firm creamy head, sweet aromas of malt & red fruit and a light coffee aroma. A medium bitterness is combined with beautiful chocolate flavours, a hint of coffee, sweet malt/caramel and a subtle oak touch through the use of oak chips during the lagering process. The aftertaste is slightly bitter with hints of chocolate, slightly sweet and ending with an alcohol kick. A nice beer to appreciate slowly on a cold winter day. It goes perfectly with a soft cheese, a classic cheese or chocolate cake or grilled pork. Yummy! Best served 9-10°C.

Read more »

NEW BEERS IN LIMBURG! Cornelius Sour Grape Ale & Zephyrinus Mexican Spiced Stout

CORNELIUS – SOUR GRAPE ALE (alc. 6.8% vol, IBU:26). SMAAK/AROMA: Fruitige aroma’s en een behoorlijke schuimkraag zullen je verwelkomen eens je dit bier inschenkt. Deze verfrissende Sour Grape Ale heeft een lichte bitterheid, gecombineerd met fruitige/vineuze smaken en een zuurtje door het gebruik van de Philly Sour gist. De afdronk is lichtjes vineus en fruitig. Best geserveerd 6°C.

ZEPHYRINUS – MEXICAN SPICED STOUT (alc. 8.2% vol, IBU:29). SMAAK/AROMA: ZEPHYRINUS, een stout met een mooie romige schuimkraag, heeft aroma’s van kruiden en koffie.  Deze Mexicaanse schoonheid komt met een degelijke bitterheid, delicate & evenwichtige kruidensmaken (jalapeno, vanilla, kaneel), toetsen van koffie & donkere chocolade (cacaonibs) en eindigt met een lichte alcoholtoets. De afdronk is kruidig, lichtjes zoet met een vleugje koffie. Bovendien geeft de toevoeging van lactose tijdens het brouwproces dit bier een crème-achtig mondgevoel. Best geserveerd 8°C.

Read more »
October 2022

NEW BEER IN LIMBURG! Crataegus

CRATAEGUS (alc. 6.5% vol). SMAAK/AROMA: Dit uniek ambachtelijk blond streekbier met een troebele uitstraling heeft heerlijke florale, fruitige en kruidige aroma's en een mooie schuimkraag. Een medium bitterheid wordt onmiddellijk waargenomen met duidelijk kruidige smaken gecombineerd met florale toetsen van de meidoornbloem en een vleugje zoetheid op de achtergrond door het gebruik van de meidoornbes en sinaasappelschil tijdens het brouwproces. De afdronk is bitter met een subtiele fruitigheid. Een lekker en evenwichtig bier met veel smaak voor een relatief laag alcoholgehalte. Best geserveerd 6-8°C.

 

CRATAEGUS (alc. 6.5% vol). TASTE/AROMA: This unique artisanal blond local beer with a cloudy appearance has delicious floral, fruity and herbal aromas and a beautiful head. A medium bitterness is immediately perceived with distinctly herbal flavours combined with floral notes from the hawthorn flower and a hint of sweetness in the background from the use of the hawthorn berry and orange peel during the brewing process. The aftertaste is bitter with a subtle fruitiness. A tasty and balanced beer with a lot of taste for its relatively low alcohol content. Best served 6-8°C.

Read more »
September 2022

NEW BEER IN LIMBURG! Stout Geitje

STOUT GEITJE (alc. 6.7% vol), SMAAK/AROMA: Dit STOUT GEITJE heeft heerlijke aroma's van gebrande mout, koffie & chocolade en heeft een romige schuimkraag. Een medium bitterheid wordt waargenomen met duidelijke smaken van koffie, donkere chocolade en toetsen van karamel en zoethout op de achtergrond. De afdronk is lichtjes zoet met een subtiele drop en koffie smaak. Een zeer drinkbare en mooi evenwichtige stout met veel smaken. Best geserveerd 6-8 ° C.

 

STOUT GEITJE (alc. 6.7% vol),  TASTE/AROMA: This STOUT GEITJE has lovely aromas of roasted malt, coffee & chocolate and comes with a creamy head. A medium bitterness is perceived with clear flavours of coffee, dark chocolate and notes of caramel & licorice in the background. The aftertaste is slightly sweet with subtle licorice and coffee. Overall an easy-drinking stout, nicely balanced beer and with lots of flavours. Best served 6-8°C.

Read more »

NEW BREWERY IN LIMBURG! Brewmine Tap

Met BREWMINE TAP heeft de Stad Hasselt een nieuwe stadsbrouwerij. Brewmine TAP is een ontmoetingsplek voor gepassioneerde bierliefhebbers én (hobby)brouwers, bedacht door Bart Balis van Brouwland. Brewmine TAP is een brouwerij met een aanpalende taproom met 20 tapkranen en een dakterras zodat jij als bierliefhebber kan genieten van unieke, artisanale & bovendien lokale bieren.

In de brouwerij staat het 5hl brouwhuis ook ter beschikking van hobbybrouwers en ervaren brouwers! Bierfirma's mogen hier zelf aan de ketels komen staan en samen met de Brewmine TAP brouwmeester hun eigen bier komen brouwen! Bovendien zetten zij daarna, indien gewenst, dit bier ook op de tapkraan.

Brewmine Tap biedt ook formules voor bedrijven en verenigingen voor het komen brouwen van een bedrijfs- of verenigingenbier. "Of je nu tijdens een vrijgezellendag je eigen trouwbier wil brouwen of een kerstbiergeschenk voor je werknemers. Iedereen kan een beetje brouwerzijn"

Brewmine TAP wil de drijvende kracht zijn achter groei en innovatie in de craft beer scene. Door de brouwinstallatie ter beschikking te stellen van bierfirma's verlagen zij de drempel voor startende brouwerijen aanzienlijk. Brewmine TAP stelt hun tapkranen ook ter beschikking van brouwerijklanten en wil de community laten beslissen welk bier op de gouden tap komt. Er is ook telkens een TAP for Good, waarbij 1 euro van de opbrengst naar een goed doel gaat dat de brouwer van het desbetreffende bier zelf mag bepalen.

 

With BREWMINE TAP, the City of Hasselt has a new city brewery. Brewmine TAP is a meeting place for passionate beer lovers and (hobby) brewers, conceived by Bart Balis van Brouwland. Brewmine TAP is a brewery with an adjacent taproom with 20 taps and a roof terrace so that you as a beer lover can enjoy unique, artisanal and also local beers.

In the brewery, the 5hl brewhouse is also available to hobby brewers as well as experienced brewers! Beer companies can come and brew at the kettles themselves to brew their own beer together with the Brewmine TAP brewmaster! Moreover, if desired, their beer can also appear on tap afterwards.

Brewmine Tap also offers formulas for companies and associations for brewing a company or association beer. "Whether you want to brew your own wedding beer or a Christmas beer gift for your employees. Everyone can be a little brewer"

Brewmine TAP aims to be the driving force behind growth and innovation in the craft beer scene. By making the brewing installation available to beer companies, they significantly lower the threshold for starting breweries. Brewmine TAP also makes their taps available to brewery customers and wants to let the community decide which beer goes on the golden tap. There is also a TAP for Good, where 1 euro of the proceeds goes to a charity that the brewer of the beer in question can determine himself.

Read more »
August 2022

NEW BEERS IN LIMBURG! Burn American Style Hoppy Wheat & Burn American Style Farmhouse Ale

AMERICAN STYLE HOPPY WHEAT (alc. 5.0% vol). SMAAK/AROMA: Dit nieuwe bier van Tom’s Brouwerij, gebrouwen voor Burn BBQ, heeft een stevige witte schuimkraag en een aroma van tarwe. Een behoorlijke bitterheid, afkomstig van de Amerikaanse hop, is aanwezig met fruitige (citrus) en verfrissende smaken. De afdronk is lichtjes bitter, fruitig en heeft een verre zoete toets. Qua smaak lijkt dit op een White IPA, waarbij de kenmerken van een witbier en een IPA worden gecombineerd. Een perfect bier bij (vet) rijk BBQ-vlees. Best geserveerd 4-6°C.

AMERICAN STYLE HOPPY WHEAT (alc. 5.0% vol). TASTE/AROMA: This new beer from Tom’s Brouwerij, brewed for Burn BBQ, has a firm white head and an aroma of wheat. A decent bitterness, from the American hops, is present with fruity (citrus) and refreshing flavours. The aftertaste is slightly bitter, fruity and has a distant sweet touch. This beer resembles a White IPA from a flavour point of view, combining the characteristics of a Wheat beer and an IPA. A perfect beer to go with (fat) rich BBQ meat. Best served 4-6°C.

Read more »

NEW BEER IN LIMBURG! Wiosello Bier

WIOSELLO (alc. 6.5% vol). SMAAK/AROMA: WIOSELLO is een stroblond bier met hoppige en kruidige aroma’s en een stevige schuimkraag. Van bij het begin ervaar je een mooie hoppigheid met kruidige smaken en een lichtzoete toets op de achtergrond. De afdronk is lichtjes bitter en kruidig. Dit 3-granen bier heeft mooie, volle en evenwichtige smaken, is lekker fris en is gebrouwen met Belgische hop. Best geserveerd op 4-6°C.

 

WIOSELLO (alc. 6.5% vol). TASTE/AROMA: WIOSELLO is a straw blond beer with hoppy and herbal aromas and a firm head. From the start you experience a nice hoppiness with herbal flavours and a slightly sweet touch in the background. The aftertaste is slightly bitter and herbal. This 3-grain beer has beautiful, full and balanced flavours, is fresh and is brewed with Belgian hops. Best served at 6°C.

Read more »
July 2022

NEW BEER IN LIMBURG! Ethelbert Motueka SMASH

ETHELBERT MOTUEKA SMASH (alc. 7.8% vol, IBU:51). SMAAK/AROMA: ETHELBERT heeft mooie fruitige & hop aroma’s. Een medium bitterheid (Motueka hop) is waarneembaar met kruidige toetsen, eindigend met een fruitige lichtzoete toets. Het is een evenwichtig en volmondig bier met verfijnde smaken. De afdronk is hoppig met een lichtzoete toets. Best geserveerd op 6°C.

Read more »

NEW BEER IN LIMBURG! Zat MaMa 2022

ZAT MaMa 2022 (alc. 7.0% vol), IBU:38. SMAAK/AROMA: Deze Zat MaMa is een bier van hoge gisting, ongefilterd en met een hoppig & licht-kruidig aroma en een mooie schuimkraag. Een lichte hoppigheid en fruitige smaken komen naar de voorgrond in combinatie met licht-kruidige toetsen. De afdronk is lichtjes bitter met een vleugje zoet. Een lekker volmondig bier. Best geserveerd 5-6°C. 

Read more »