NEW BREWERY & NEW BEERS IN LIMBURG! PART I - Pavlovs Brewer

Published on 24 March 2024 at 10:00

BREWERY: PAVLOVS BREWER (3550 Heusden-Zolder)

PAVLOVS BREWER is de nieuwste brouwerij in Limburg met als filosofie “werken met het principe van verrassende herkenning”. Een herkenbaar biertype dus maar met een hoek af. De brouwer speelt met namen uit de Disney/cartoon wereld en beelden zodat de bieren wel bekend klinken (lees: een belletje doen rinkelen) maar tegelijkertijd met unieke ingrediënten werkt en daardoor ook interessante combinaties verkrijgt. PAVLOVS BREWER is achter de schermen al een aantal weken actief geweest met bierpakketjes op verschillende plaatsen achter te laten … deze mysterieuze marketing stunt heeft zeker al effect gehad in de bierwereld. De bezieler & brouwer van PAVLOVS BREWER is Hilaire Spreuwers.

BROUWER WIST-JE-DATJEs?:

 • tot zijn 30ste werkte Hilaire Spreuwers in de bouwsector als tekenaar, specialisatie staalbouw. De dag voor hij 30 werd heeft hij beslist zijn leven om te gooien en enkel nog te doen wat hij leuk vindt en het moet met eten en drinken te maken hebben.
 • 2011-2014: hij baatte één van de weinige bierrestaurants (enkel een bierkaart, geen wijn) in België uit, "BitterZoet". Hij experimenteerde er volop met texturen en smaken en koppelde op schitterende wijze hedendaagse gastronomie met bier. Op de indrukwekkende bierkaart verschenen meer dan honderd ambachtelijke biersoorten van kleine brouwerijen. Zijn eerste bier heeft hij indertijd voor het restaurant gebrouwen.
 • 2014: Hilaire's passie voor bier werd bekroond met de titel Beste “Professionele Belgische bierschenker”.
 • 2014: in het boek “Bordje Bier” laten Hilaire en zijn collega biermusketiers hun licht schijnen op het combineren van bier en gerechten. Het boek bevat 40 recepten met bijhorende bieren, deskundig voorgeproefd door: bierkok Hilaire Spreuwers, brouwer Bart Durlet, bierproever Ariël Meusen en auteur Erik Verdonck.
 • 2015-2017: Voorzitter van Horeca Limburg
 • Aug 2022-Jan 2024: als Brewmine TAP manager combineerde hij zijn passie voor brouwen met horeca
 • Hilaire probeert vooral bieren te brouwen die hij zelf lekker vindt en die goed bij eten passen, en liefst met een hoek af.
 • Een gerecht is pas af als het met een heerlijk bier wordt gekoppeld" volgens Hiliare

WIST-JE-DAT?: PAVLOVS BREWER, met als doel “bieren brouwen die een belletje doen rinkelen”, is genoemd naar Ivan Pavlov. Hij bestudeerde het gedrag van honden en ontwikkelde een theorie van klassieke conditionering, die uitlegt hoe mensen twee stimuli in hun geest associëren en op de ene reageren alsof het de andere is. Pavlov demonstreerde speekselvloed bij honden door middel van een reeks experimenten waarbij hij het geluid van een bel combineerde met de presentatie van voedsel. Na verloop van tijd begonnen de honden de bel met voedsel te associëren en begonnen ze te kwijlen bij het geluid van de bel, zelfs als er geen eten werd aangeboden.

PAVLOVS BREWER brouwt vier bieren:

 • WHO BWEWED WOGEW WABBIT
 • BLACK COLDRUN
 • SOUR ALLIS SMASHED THE WONDERLAND
 • WHITE BEER AND THE SEVEN HOPS

KIJK UIT NAAR “DEEL 2” op DONDERDAG 28 maart 2024 waar ik twee van de vier PAVLOVS bieren beschrijf tijdens een “FOOD MATCHING” met 4 gerechten waarvan ik een maandje geleden heb mogen genieten bij de Chef/Brouwer (een pré-The Beer Experience als het ware).

 

PAVLOVS BREWER is the newest brewery in Limburg with the philosophy of “working with the principle of surprised recognition”. A recognisable beer type, but with a twist. The brewer plays with names from the Disney/cartoon world and images so that the beers sound familiar (read: ring a bell) but at the same time works with unique ingredients and therefore creates interesting combinations. PAVLOVS BREWER has been active behind the scenes for a number of weeks by leaving beer packages in various places ... this mysterious marketing stunt has certainly already had an effect in the beer world. The driving force & brewer of PAVLOVS BREWER is Hilaire Spreuwers.

BREWER DID-YOU-KNOWs?:

 • Until the age of 30, Hilaire Spreuwers worked in the construction sector as a draftsman, specialising in steel construction. The day before he turned 30, he decided to change his life and only do what he likes and it had to be related to food and drink.
 • 2011-2014: he ran one of the few beer restaurants (only a beer menu, no wine) in Belgium, "BitterZoet". He experimented extensively with textures and flavours and brilliantly linked contemporary gastronomy with beer. The impressive beer menu featured more than a hundred craft beers from small breweries. He brewed his first beer for the restaurant at the time.
 • 2014: Hilaire's passion for beer was awarded the title of Best “Professional Belgian Beer Pourer”.
 • 2014: in the book “Bordje Bier” Hilaire and his fellow beer musketeers shed light on combining beer and dishes. The book contains 40 recipes with accompanying beers, expertly tasted by: beer chef Hilaire Spreuwers, brewer Bart Durlet, beer taster Ariël Meusen and author Erik Verdonck.
 • 2015-2017: Chairman of Horeca Limburg
 • Aug 2022-Jan 2024: as Brewmine TAP manager he combined his passion for brewing with horeca
 • Hilaire mainly tries to brew beers that he likes and that go well with food, preferably with a twist.
 • A dish is only complete when it is paired with a delicious beer” according to Hiliare

DID-YOU-KNOW?: PAVLOVS BREWER, with the aim of “brewing beers that ring a bell”, is named after Ivan Pavlov. He studied the behaviour of dogs and developed a theory of classical conditioning, which explains how humans associate two stimuli in their minds and respond to one as if it were the other. Pavlov demonstrated salivation in dogs through a series of experiments in which he combined the sound of a bell with the presentation of food. Over time, the dogs began to associate the bell with food and began to salivate at the sound of the bell, even when no food was offered.

PAVLOVS BREWER brews four beers:

 • WHO BWEWED WOGEW WABBIT
 • BLACK COLD RUN
 • SOUR ALLIS SMASHED THE WONDERLAND
 • WHITE BEER AND THE SEVEN HOPS

LOOK FORWARD TO “PART 2” on THURSDAY 28 March 2024, where I will describe two of the four PAVLOVS beers during a “FOOD MATCHING” with 4 dishes that I enjoyed a month ago at the Chef/Brewer (a pré-The Beer Experience as it were).

MORE INFORMATION: on Beers from Limburg & Pavlovs Brewer

Add comment

Comments

There are no comments yet.