NEW BEER IN LIMBURG! De Langeman

Published on 16 March 2024 at 19:00

DE LANGEMAN (alc. 6.8% vol). SMAAK/AROMA: Deze LANGEMAN met een mooie honingkleurige uitstraling heeft een schuimkraag die lang aanhoudt, wat ik graag heb bij een bier. De fruitige en florale aroma’s zijn onmiddellijk herkenbaar bij het openen van het flesje. De eerste slokjes trakteren je op een medium bitterheid met kruidige toetsen, een fruitige zoetheid en een subtiele alcoholtoets. De afdronk is lichtjes bitter en fruitig met een kruidig einde. Een evenwichtig bier met veel smaak voor een gemiddeld alcoholgehalte. Best geserveerd 6-8°C.

WIST-JE-DAT?: DE LANGEMAN verwijst naar “De Langeman van Hasselt”. Het register van het smedenambacht vermeldt in 1497 een reus met de naam Goliam die meeging in de processie. In 1515 valt hij onder de verantwoordelijkheid van de rederijkerskamer De Roode Roos. Doorheen de volgende eeuwen wisselt die reus meerdere keren van naam en uiterlijk. Het heet o.m. Langeman en Don Christoph en in zijn huidige vorm van Bende ridder dateert hij van 1810. Telkens vertoont hij zich bij feestelijke gelegenheden zoals processies, eerst jaarlijks en later om de zeven jaar. Ook de “blijde intrede” van een nieuw staatshoofd, de prinsbisschoppen en later de koningen van Willem I tot Filip, zijn zonder zijn indrukwekkende aanwezigheid niet denkbaar voor de Hasselaar. In de 19de en de 20st eeuw maakt hij wel een paar uitzonderingen voor grote optochten op de wereldtentoonstellingen van Brussel en Antwerpen. Hij inspireerde talrijke lokale kunstenaars en in 1885 zelfs de brouwerij Nys voor een Langemansbier. Brouwerij De Borggraaf sluit zich dus aan bij een lange traditie.

DE LANGEMAN (alc. 6.8% vol). TASTE/AROMA: This LANGEMAN with a beautiful honey-coloured appearance has a long-lasting head which I like in a beer. The fruity and floral aromas are immediately recognisable when opening the bottle. The first sips treat you to a medium bitterness with herbal notes, a fruity sweetness and a subtle alcohol touch. The aftertaste is slightly bitter and fruity with a herbal ending. A balanced beer with lots of flavour for a medium alcohol content. Best served 6-8°C.

DID-YOU-KNOW?: DE LANGEMAN refers to “De Langeman van Hasselt”. The register of the blacksmith's craft mentions in 1497 a giant named Goliam who took part in the procession. In 1515 he fell under the responsibility of the chamber of rhetoric De Roode Roos. Over the following centuries, that giant changed its name and appearance several times. Its names include Langeman and Don Christoph and in its current form of Gang Knight it dates from 1810. He always appears on festive occasions such as processions, first annually and later every seven years. The “joyful entry” of a new head of state, the prince-bishops and later the kings from William I to Philip, are also unimaginable for Hasselt residents without his impressive presence. In the 19th and 20th centuries he made a few exceptions for large parades at the world exhibitions in Brussels and Antwerp. He inspired numerous local artists and in 1885 even the Nys brewery for a Langemans beer. Brouwerij De Borggraaf therefore joins a long tradition.

BREWERY: Brouwerij De Borggraaf, Hasselt

MORE INFORMATION: www.deborggraaf.be

Add comment

Comments

There are no comments yet.