BEER INGREDIENTS

WATER

WATER IS EEN belangrijk ingrediënt aangezien ongeveer 90% van bier uit water bestaat. Water kan de biersmaak beïnvloeden door het gehalte aan mineralen of calcium. Het kan ook veranderen afhankelijk van de locatie van de waterbron (bijvoorbeeld zout water in steden in de buurt van de zee) of de kwaliteit van het leidingwater. Zout in water kan bvb de zuurtegraad van het wort bepalen. Voor pilsbieren is het aan te raden om zacht water te gebruiken, terwijl stout of bittere bieren de voorkeur geven aan hard(er) water. Indien nodig kunnen brouwzouten worden gebruikt om mineralen in het water aan te passen. Het water reinigen/koken is ook een mogelijkheid en wordt vaak gedaan door brouwerijen om de waterkwaliteit over een lange periode constant te houden.

 

WATER IS KEY and makes around 90% of beer. Water can affect the beer flavour due to minerals or calcium content. It could also change depending on the location of the water source (e.g. salt water in cities near the sea) or quality of mains water. Salt in water can determine the acidity of the wort. For lager beers it's recommended to use soft water, whereas stout or bitter beers prefer hard(er) water. Brew salts can be used to adjust minerals in the water if needed. Cleaning/boiling the water is also a possibility and often done by breweries to keep consistent water quality over a long period.

MALT

Als we het over MOUT hebben, wordt voornamelijk gerst gebruikt voor het brouwen van bier. Andere soorten granen zoals tarwe, rogge, maïs, rijst en haver worden ook vaak gebruikt om de gerst aan te vullen. Eiwitten in de granen dragen bij aan een mooie en stabiele schuimkraag. Water haalt de suiker uit de granen en voedt op zijn beurt de gist waarmee het bier wordt gegist. MOUT draagt ​​bij aan de kleur van het bier maar beïnvloedt ook de smaak en het mondgevoel b.v. gebrande mouten resulteren in een donkerder bier en zorgen voor rokerige aroma's.

 

When talking about MALT, it's mainly barley that is used for brewing beer. However, other types of grains such as wheat, rye, corn, rice and oats are used often to complement the barley. Proteins in the grains contribute to a nice and stable head. Water extracts the sugar from the grains and in turn feeds the yeast that is used to ferment the beer with. MALT contributes to the colour of the beer but also influences the flavour and the mouthfeel e.g.  roasted malts contribute to a darker beer and provide smokey aromas. 

HOPS

HOP, oh mijn geliefde HOP!! Waarschijnlijk het meest opwindende ingrediënt van de afgelopen jaren. Hop is natuurlijk belangrijk voor de houdbaarheid en stabiliteit en hop geeft het bier bitterheid als aanvulling op de zoetheid van de mout. Door de jaren heen heeft er veel ontwikkeling plaatsgevonden in de hopwereld met veel hopvariëteiten en als gevolg daarvan is hop één van de belangrijkste ingrediënten geworden om unieke smaken en aroma's aan te bieden. Men kan precies hetzelfde bier brouwen maar een andere hop gebruiken en het bier kan heel anders smaken.

 

HOPS, oh HOPS!! Probably the most exciting ingredient the past years. Hops are of course important for shelf life and stability and they provide bitterness to beers to complement the sweetness of the malt. Over the years a lot of development has taken place in the hop world with many hop varieties and as a result hop has become one of the key ingredients to provide unique flavours and aroma's. One can brew exactly the same beer but use a different hop and the beer can taste quite different.

YEAST

GIST is de sleutel voor het fermentatieproces. Er zijn over het algemeen twee giststammen. Gist voor bieren van hoge gisting die de voorkeur geven aan warmere temperaturen en werken in de buurt van de bovenkant van de vergister, ook wel "ale" gist genoemd. De tweede is gist voor bieren van lage gisting of "pils" gist die op de bodem van de vergister plaats vinden en de voorkeur geven aan koude(re) temperaturen. Gist is niet enkel belangrijk voor de fermentatie; de verschillende giststammen en -variëteiten geven ook verschillende smaken en aroma's aan een bier.

 

YEAST is key for the fermentation process. There are generally two yeast strains. Yeast for top-fermentation beers that prefer warmer temperatures and working near the top of the fermenter, also known as "ale" yeast. The second is yeast for bottom-fermentation beers or "lager" yeast which find place at the bottom of the fermenter and prefer cold(er) temperatures. Yeast is not only important for the fermentation; various yeast strains and varieties also provide different flavours and aromas to a beer.

 

HERBS, FRUITS & MORE ...

BOVENOP de 4 belangrijkste ingrediënten voegen brouwers vaak ook KRUIDEN toe aan het bier om hun bieren een extra touch te geven, vooral de meer experimentele brouwers. Sommige van deze kruiden zijn gember, koriander, sinaasappelschil, anijs, kruidnagel... Rode VRUCHTEN zoals kersen, bosbessen en frambozen worden ook vaak toegevoegd, evenals citroen of ander lokaal fruit. Vooral bij de donkere en zeker winterbieren vind je vaak toegevoegde karamel, chocolade, honing, kaneel en koffie maar ook rum, whisky, gin en andere interessante ingrediënten.

 

ON TOP of the main 4 ingredients, brewers also tend to add HERBS to beer to give their beers an extra touch, especially the more experimental brewers. Some of these herbs are ginger, coriander, orange peel, aniseed, clove. Red FRUITS such as cherries, blueberries and raspberries are also often added as well as lemon or other local fruits. Mainly with the darker and for sure winter beers you often find added caramel, chocolate, honey, cinnamon and coffee but also rum, whiskey, gin and other interesting ingredients.