BEERS FROM LIMBURG wins GOLD MEDAL in the category "ONLINE BEER MEDIA OF THE YEAR" (Beer Awards)

BEER STYLES

ER ZIJN zoveel BIERSTIJLEN om te ontdekken in de bierwereld. De bedoeling hier is om je een korte beschrijving te geven van de biertypes en Belgische bierstijlen. Af en toe ontstaan ​​er nieuwe stijlen of varianten waardoor de bierwereld in beweging blijft. We starten met een korte beschrijving van de verschillende gistingswijzen:

1)  Lage fermentatie bieren.  Dit zijn de Pils of Lager bieren. Bij deze bieren gebeurt het gistingsproces op lage temperatuur (tussen 4°C - 12°C). De gist zakt tegen het einde naar de bodem van het gistingsvat. Vandaar de naam lage-gisting bieren.

2) Hoge fermentatie bieren. Dit zijn het merendeel van de speciaalbieren (blond, dubbel, tripel, witbier, amber, donker, gerstewijn, spéciale belge, bière brut, fruitbier, stout, scotch, saison, IPA, lambiek ...) . De gisting vindt hier plaats op hogere temperaturen (tussen 15°C - 25°C). Eenmaal de suikers zijn omgezet zullen deze gisten in het gistingsvat naar boven drijven. Deze bieren worden vaak gedronken aan een warmere temperatuur in vergelijking met de lage gistingsbieren. Zie ook BEER TEMPERATURE op deze website.

3) Spontane gisting/fermentatie. Dit is de oudste methode, toen men nog geen informatie had over giststammen of hoe deze gebruikt dienden te worden. Deze methode is nogal uniek in Belgie. en het centrum ligt vooral in het Pajottenland. Wanneer de wort aan de open lucht wordt blootgesteld zullen er natuurlijke gistculteren tevoorschijn komen en de gisting spontaan zal opstarten zonder het toevoegen van gistculturen.

4)  Gemengde gisting/fermentatie. Hier spelen verschillende gistculturen een rol. Een hoge gistingsbier laat men in vaten rijpen voor een periode van 18-24 maanden waarbij een melkzuurvergisting tot stand komt. Dit bier wordt daarne gemengd met een hoge fermentatie bier.

 

THERE ARE so many BEER STYLES to explore in the beer world. The idea is to provide you with a description of the beer types and various Belgian beer styles. Occasionally, new styles or variants are created which keeps the beer world moving. We start with a brief description of the different fermentation methods:

1) Low fermentation beers. These are Pils or Lager beers. With these beers, the fermentation process takes place at a low temperature (between  4°C - 12°C). Towards the end, the yeast sinks to the bottom of the fermentation, hence also the name bottom-fermentation beers.

2) High fermentation beers. These are the majority of specialty beers (blonde, dubbel, tripel,  wit bier, amber, dark, barley wine, spéciale belge, bière brut, fruit beer, stout, scotch, saison, IPA, lambic ...). Fermentation takes place here at higher temperatures (between 15°C - 25°C). Once the sugars have been converted, these yeasts will float to the top in the fermentation vessel. These beers are often drunk at a warmer temperature compared to the bottom fermentation beers. See also BEER TEMPERATURE on this website.

3) Spontaneous fermentation. This is the oldest method, when there was no information about yeast strains or how to use them. This method is quite unique in Belgium and the centre is mainly in the Pajottenland. When the wort is exposed to the open air, natural yeast cultures will emerge and fermentation will start spontaneously without adding yeast cultures.

4)  Mixed fermentation. Different yeast cultures play a role here. A top-fermented beer is aged in barrels for a period of 18-24 months, during which a lactic acid fermentation is established. This beer is then mixed with a high fermentation beer.

 

MORE on BELGIAN BEER STYLES COMING SOON ...