BEERS FROM LIMBURG - WINNER GOLD MEDAL - "ONLINE BEER MEDIA OF THE YEAR" (Beer Awards 2022)

NEW BEER IN LIMBURG! BEIËRDRÈPKE

Published on 19 October 2023 at 20:00

BEIËRDRÈPKE – JENEVER INFUSED FARMHOUSE ALE (alc. 6.8% vol; IBU: 32; EBC: 12). SMAAK/AROMA: Deze troebele Farmhouse Ale heeft een amber uitzicht met een stevige schuimkraag en kruidige & fruitige aroma’s die je verwacht van een saison. Vanaf de eerste slokjes ervaar je een mooie bitterheid en fruitige smaken in combinatie met kruidige- & lichte honingtoetsen en eindigend met een lichte alcoholkick komende van de Hasseltse oude graanjenever die tijdens de lagering werd toegevoegd. De afdronk is kruidig en fruitig met een subtiele warme alcohol toets. Het resultaat is een mooie blend van deze twee artisanale Hasseltse producten. Best geserveerd op 6-8°C.

WIST-JE-DAT?: BEIËRDRÈPKE, een Hasseltse Jenever-infused Farmhouse Ale, is het resultaat van een samenwerking tussen Fryns Distillery & Hoptwins Brouwers, twee artisanale producten die samen een verrassende smaaksensatie teweegbrengen. 1000L bier werd namelijk geinfuseerd met de Vieux Système oude Hasseltse graanjenever van Fryns Distillery.

WIST-JE-OOK-DAT?: Op het etiket zie je het Borrelmanneke dat de nauwe band tussen de Hasselt en de jenevernijverheid symboliseert. Je ziet een os waarop het Borrelmanneke zit en een bierflesje in zijn handen heeft (vervangt het jenevervaatje dat hij normaal draagt op de rechterschouder). De os vormt een geheel met de varkens die onder hem wroeten. De jenever werd vroeger aan winkeliers en drankhuizen geleverd in vaten en tonnetjes waar de particulieren zich dan gingen bevoorraden met hun kruiken. De meest voorkomende maat voor tonnen was een “ossekop” (+/- 268 liter) waardoor de Hasselaren de bijnaam kregen van Ossekoppen. Het stookafval (de draf) dat nog wat alcohol bevatte werd aan de varkens & ossen gegeven; wat vandaag nog steeds in de bierwereld gebeurt.

BROUWERIJ INFO: Hoptwins Brouwers bestaat uit twee jeugdvrienden uit Hasselt, Christophe Smeets en Bram Poelmans. Voor zijn 30ste verjaardag kreeg Christophe van zijn vrouw een starterskit voor brouwers en de brouwer microben werden geprikkeld. Bram deelde deze passie en een vaste bierproefavond is ontstaan en aansluitend het volgen van een cursus zythologie bij Syntra. Hoptwins Brouwers willen voor al hun bieren een link met Hasselt vormen, met 100% natuurlijke ingrediënten, voor bekende ondernemers, handelaars of iconen uit de stad Hasselt. Hun eerste bier was QUETIN’KE, een eerbetoon aan Joseph Quetin, grootvader van Christophe die in 1953 de bekende slagerij in de Maastrichterstraat (Hasselt) overneemt van zijn vader Gustaaf. Proef ook DE MOLENAAR, een bier dat speciaal werd ontwikkeld naar de smaak van Bram Kriekels als huisbier voor Restaurant De Windmolen.

 

 

BEIËRDRÈPKE – JENEVER INFUSED FARMHOUSE ALE (alc. 6.8% vol; IBU: 32; EBC: 12). TASTE/AROMA: This cloudy Farmhouse Ale has an amber appearance with a firm head and herbal & fruity aromas which you would expect from a farmhouse ale. From the first sips you experience a beautiful bitterness and fruity flavours in combination with herbal & light honey notes and ending with a light alcohol kick from the Hasselt old grain jenever (gin) that was added during the lagering. The aftertaste is herbal and fruity with a subtle warm alcohol touch. The result is a beautiful blend of these two artisanal products from Hasselt. Best served at 6-8°C.

DID-YOU-KNOW?: BEIËRDRÈPKE, a Hasselt Jenever-infused Farmhouse Ale, is the result of a collaboration between Fryns Distillery & Hoptwins Brouwers, two artisanal products that together create a surprising taste sensation. 1000L of beer was infused with the Vieux Système old Hasselt grain jenever (gin) from Fryns Distillery.

DID-YOU-ALSO-KNOW?: On the label you see the Borrelmanneke that symbolises the close bond between the city of Stad Hasselt and the jenever (gin) industry. You will see an ox on which the boy sits and carries a beer bottle (replaces the jenever barrel which he normally carries on his right shoulder). The ox forms a whole with the pigs that root under it. The jenever used to be delivered to retailers and liquor houses in barrels where private individuals would then supply themselves by bringing their jugs. The most common barrel measurement back then was an 'ox head' (ossekop in local language) which was +/- 268 litres, nicknaming the people of Hasselt 'Ox heads'. The waste (spent grain) that still contained some alcohol was given to the pigs & oxen as feed; which still happens in the beer world today.

BREWERY INFO: Hoptwins Brouwers consists of two childhood friends from Hasselt, Christophe Smeets and Bram Poelmans. For his 30th birthday, Christophe received a starter kit for brewers from his wife and the brewer microbes were stimulated. Bram shared this passion and a regular beer tasting evening was created, followed by a course in zythology at Syntra. Hoptwins Brouwers want to be be a link with Hasselt for all their beers, with 100% natural ingredients, for well-known entrepreneurs, traders or icons from the city of Hasselt. Their first beer is Quetin'ke, a tribute to Joseph Quetin, grandfather of Christophe who in 1953 took over the famous butcher's shop in the Maastrichterstraat (Hasselt) from his father Gustaaf. Try also their MOLENAAR, a beer that was specially developed to the taste of Bram Kriekels as a house beer for his Restaurant De Windmolen.

BREWERY: Hoptwins Brouwers (Hasselt, Limburg) at Brewmine Tap (Hasselt, Limburg)

MORE INFORMATION: Hoptwins Brouwers Beers from Limburg

Add comment

Comments

There are no comments yet.