BEERS FROM LIMBURG - WINNER GOLD MEDAL - "ONLINE BEER MEDIA OF THE YEAR" (Beer Awards 2022)

BEERS FROM LIMBURG FOLLOWERS become BREWER FOR 1 DAY at BRAUW

Published on 17 November 2023 at 19:00

EEN AANTAL MAANDEN GELEDEN mochten twee Beers from Limburg volgers “BROUWER WORDEN VOOR 1 DAG” en dit bij BRAUW, de Stadsbrouwerij van Genk. Patrick de Ruyter & John Thunderbird waren de gelukkigen (winnaars van de Beers from Limburg wedstrijd) die de hele dag mochten helpen met het brouwen onder toezicht van meesterbrouwer Joris Mentens. Ze hebben het Géke’s Bunker Bier (alc 8.0% vol) gebrouwen.

De brouwassistenten mochten zich al vroeg in de dag aanmelden en werden meteen aan het werk gezet met het schroten van de mout. Ondertussen werd het water al mooi op temperatuur gebracht zodat na het schroten het maischen mocht beginnen. Het duurde niet lang vooraleer de mooie zoete mout aroma’s zich doorheen de brouwerij begonnen te verspreiden. Tijdens het maischen komen er enzymen vrij die het zetmeel in de mout afbreken tot suikers. Deze suikers worden later in het brouwproces (tijdens de gisting) omgezet in alcohol. Het filteren en spoelen mocht daarna beginnen zodat het wort en de draf gescheiden wordt. De volgende stap in het brouwproces is het koken van de wort in de kookketel. Het toevoegen van de hop en kruiden gebeurt tijdens deze stap. De zintuigen van Patrick en John werden opnieuw geprikkeld door de hoparoma’s. Ondertussen kregen ze de zwaardere taak om de draf te verwijderen van de maischketel. Draf wordt vooral gebruikt als veevoeder maar je kan er ook brood mee bakken, bostelbrood. Daarna volgde het whirlpoolen, koelen en gisten. Brouwen is hard werk dus werd er ook tijd gemaakt om iets te eten en tussen de verschillende stappen van het brouwproces was er de mogelijkheid om meerdere bieren te proeven. Het poetsen is natuurlijk misschien nog het zwaarste gedeelte van het brouwproces. Ze hebben ook bierflesjes van een eerder gebrouwen bier mogen etiketteren.

Op het einde van de brouwdag hebben Patrick en John nog 24 diverse bieren meegekregen. Ze hebben die nacht zeker goed geslapen. Maar wat vonden Patrick & John ervan? … “Het was als bierliefhebbers een onvergetelijke en leerrijke dag onder de deskundige leiding van brouwmeester Joris en zeker voor herhaling vatbaar. Vanaf nu genieten we nog meer bij het afvinken van de bieren in Untappd”

WIST-JE-DAT?: BRAUW is een uniek concept geboren in Limburg. Het biedt vakkundige ondersteuning aan iedereen met passie voor het brouwen van bier. De jarenlange ervaring van Joris en zijn professionele installatie staan ter beschikking voor iedereen die een artisanaal bier wil brouwen of laten brouwen. In de gezellige BRAUW Bar zie je bovendien het resultaat van de creaties tot leven komen.  Als, bierliefhebber ga je na je bezoek met een tevreden gevoel terug naar huis na het drinken van unieke & artisanale Limburgse bieren. Het is tevens de ideale plaats voor brouwers of bierfirma’s om hun zelf gebrouwen product voor te stellen en een ontmoetingsplaats voor gepassioneerde (hobby)brouwers. Bij BRAUW kan je ook terecht voor een teambuilding, een vrijgezellen of gezellige groepsactiviteit voor groepen van minimum 10 personen. Een rondleiding in de stadsbrouwerij met proeverij, een foodpairing, een privé feest of “brouwer voor 1 dag zijn”? Dat is allemaal mogelijk

WIST-JE-OOK-DAT?: Bij BRAUW worden er regelmatig evenementen georganiseerd. Probeer eens BRAUW LACHT, elke 2de donderdag van de maand, een comedy avond in de brouwerij ofwel BRAUW BELEEFT, elke 3de donderdag van de maand, waar je unieke bier en food combinaties zal ontdekken.

 

A FEW MONTHS AGO, two Beers from Limburg followers were allowed to “BECOME BREWER FOR 1 DAY” at BRAUW, the city brewery of Genk. Patrick de Ruyter & John Thunderbird were the lucky ones (winners of the Beers from Limburg competition) who were allowed to help brew all day under the supervision of master brewer Joris Mentens. They brewed Géke's Bunker Beer (alc 8.0% vol).

The brewing assistants were reported early in the day and were immediately put to work crushing the malt. In the meantime, the water was brought up to a temperature so that the mashing could begin after the crushing. It didn't take long before the beautiful sweet malt aromas started to spread throughout the brewery. During mashing, enzymes are released that break down the starch in the malt into sugars. These sugars are converted into alcohol later in the brewing process (during fermentation). Filtering and rinsing could then begin so that the wort and the spent grain are separated. The next step in the brewing process is boiling the wort in the boiling kettle. Adding the hops and herbs happens during this step. Patrick and John's senses were stimulated again by the hop aromas. In the meantime, they were given the tougher task of removing the spent grain from the mash tun. Spent grain is mainly used as animal feed, but you can also bake bread with it, spent grain bread. This was followed by whirlpooling, cooling and fermentation. Brewing is hard work, so time was also made to eat something and between the different steps of the brewing process there was the opportunity to taste several beers. Of course, cleaning is perhaps the toughest part of the brewing process. They also labelled beer bottles of a previously brewed beer. At the end of the brewing day, Patrick and John received 24 different beers to take back home. They certainly slept well that night. But what did Patrick & John think? … “As beer lovers, it was an unforgettable and educational day under the expert guidance of brewmaster Joris and certainly worth repeating. From now on we will enjoy checking off the beers in Untappd even more”

DID-YOU-KNOW?: BRAUW is a unique concept born in Limburg. It offers expert support to anyone with a passion for brewing beer. Joris' years of experience and his professional installation are available to anyone who wants to brew or have an artisanal beer brewed. In the cosy BRAUW Bar you can also see the results of the creations come to life. As a beer lover, you will return home after your visit with a satisfied feeling after drinking unique & artisanal Limburg beers. It is also the ideal place for brewers or beer companies to present their home-brewed product and a meeting place for passionate (hobby) brewers. At BRAUW you can also go for a team building, bachelor(ette) party or fun group activity for groups of at least 10 people. A tour of the city brewery with tasting, a food pairing, a private party or “being a brewer for 1 day”? That's all possible.

DID-YOU-ALSO-KNOW?: Events are regularly organised at BRAUW. Try BRAUW LACHT, every 2nd Thursday of the month, a comedy evening in the brewery or BRAUW BELEEFT, every 3rd Thursday of the month, where you will discover unique beer and food combinations.

 

See also the FULL BREWING PROCESS through this link

 

LOCATION: BRAUW, Molenstraat 37/1, 3600 Genk, Limburg

 

FOR MORE INFORMATION SEE: Beers from Limburg & BRAUW

Add comment

Comments

There are no comments yet.