BREWERY VISIT! Brouwerij Wilderen

BROUWERIJ & DISTILLERIJ RONDLEIDING. Het bezoeken van deze brouwerij met enkele biervrienden is een leuke activiteit, zowel tijdens de warme zomermaanden als de koude winterdagen. Zodra ik met mijn biervrienden op deze locatie aankwam, waardeerden we de prachtige gebouwen en de sfeervolle omgeving. De gids, die een goede kennis had van de brouwerij, legde eerst de geschiedenis van de brouwerij uit en de werken die nodig waren om de brouwerij terug tot leven te brengen. Daarna bezochten we de huidige WILDEREN DISTILLERIJ (met een capaciteit van 500L per stookbeurt) waar het distilleerderijproces werd uitgelegd voor de verschillende distillaten van Wilderen (gin, rum, whisky, koffielikeur, apéro en graanjenever). We bewonderden hier de Duitse koperen ketel en fractioneerkolom in combinatie met de roestvrijstalen koelmachine.

Daarna bezochten we de moderne en volledig geautomatiseerde BROUWERIJ die zich bevindt op de plaats waar vroeger de ossenstallen stonden. Tijdens de restauratie werden de oude gevels van het gebouw volledig gerenoveerd. Het eigentijdse architecturale ontwerp zorgt voor een aangename mix tussen de oude distilleerderij en de moderne brouwerij. Het brouwen vindt plaats in een volledig gesloten systeem, evenals het malen en transporteren van de mout naar de brouwketel en het uitdrijven van de draf na het brouwen.

Het 3e deel van de rondleiding brachten we door in de OUDE DISTILLERIJ van 1890 waar alcohol van 95° werd gedistilleerd en verkocht aan jeneverstokerijen over heel België. In 1913 breidde de alcoholstokerij uit met een enorme rectificeerkolom zodat ook ter plaatse een fijn stooksel kon worden gedistilleerd. Het grootste deel van de technische installatie is bewaard gebleven en heeft de oorlogen overleefd, een werkelijk uniek stuk industrieel erfgoed in Europa gecombineerd met de schoorsteen, een monument op zich in Wilderen.

Toen de rondleiding achter de rug was, genoten we eindelijk van de verschillende Wilderen brouwsels in het BROUWERIJCAFÉ. We hadden prachtig weer en daarom zaten we op een van hun buitenterrassen met een mooi uitzicht op de oude gebouwen. Er is ook een (gezellige) binnenruimte beschikbaar, die voor warmte zorgt tijdens de koudere dagen. Als bierliefhebbers hebben we alle bieren van het Wilderen-menu gedronken (Wilderen Goud, Tripel Kanunnik, Cuvée Clarisse, Cuvée Clarisse Whisky Infused, Wilderen Kriek, Clarisse Rouge en Betty Ford) en hebben wij genoten van verschillende bijhorende biersnacks die zeer welkom waren tijdens ons 5-uur lang bierfestijn in deze unieke Limburgse brouwerij. Volg Beers from  Limburg voor eerdere en toekomstige bier reviews over de Wilderen bieren.

 

BREWERY & DISTILLERY TOUR. Visiting this brewery with a few of your beer friends is a great activity, whether during the warm summer months or the cold winter days. As soon as I arrived with my beer friends at this location we appreciated the beautiful buildings and the attractive setting. The guide, who had a great knowledge of the brewery, first explained the brewery’s history and the works needed to bring the brewery back up to today’s standard. We then visited the current WILDEREN DISTILLERY (with a capacity of 500L at a time) where the distillery process was explained for the various Wilderen spirits/liqueurs (gin, rum, whisky, coffee liquor, apéro and a juniper-flavoured grain gin). We admired the German-made copper boiler and fractionating column in combination with the stainless steel chiller.

We then visited the modern and fully automated BREWERY which is located where the ox stables used to be. During the restoration, the old façades of the building were completely renovated. The contemporary architectural design creates a pleasant blend between the old distillery and the modern brewery. Brewing takes place in a completely closed system, as well as the grinding and transport of the malt to the brewing kettle and the expulsion of dried grains after brewing.

The 3rd part of the tour we spent in the OLD DISTILLERY of 1890 where alcohol of 95° was distilled and sold to gin distilleries all over Belgium. In 1913, the alcohol distillery expanded with a huge rectifying column so that a fine distillation could also be distilled on site. Most of the technical installation has been preserved and survived the wars, a truly unique piece of industrial heritage in Europe combined with the chimney which has become a landmark in Wilderen.

Once the tour was behind us, we finally enjoyed the various Wilderen brews in the BREWERY CAFÉ. We had lovely weather and therefore we sat on one of their outdoor terraces with a great view of the heritage buildings. However, a (cozy) indoor area is also available, providing warmth during the colder days. As beer enthusiasts we tried every beer on the Wilderen menu (Wilderen Goud, Tripel Kanunnik, Cuvée Clarisse, Cuvée Clarisse Whisky Infused, Wilderen Kriek, Clarisse Rouge and Betty Ford) and we decided to try various accompanying beer snacks which were very welcome during our 5-hour stay at this unique Limburg brewery. Follow Beers from Limburg for past and future beer reviews on the Wilderen beers.

 

HOW TO JOIN THE WILDEREN BREWERY TOUR?

HOE DEELNEMEN AAN EEN WILDEREN BROUWERIJ RONDLEIDING?

www.reservaties.brouwerijwilderen.be

Add comment

Comments

There are no comments yet.