BREWERY VISIT! Kasteelbrouwerij Ter Dolen

BROUWERIJ TER DOLEN RONDLEIDING. De vier winnaars van de Ter Dolen wedstrijd op Beers from Limburg hebben in april 2022 de brouwerij bezocht samen met Beers from Limburg. Deze unieke kasteelbrouwerij kan het hele jaar door bezocht worden en is een echte aanrader om samen met je biervrienden of met je familie te bezoeken. Het eerste wat je zal opvallen is de prachtige locatie van de brouwerij, het kasteel (16de eeuw) en de omringende gebouwen die een mooi geheel vormen in het midden van de Limburgse natuur.

Onze gids, Luc Jans, had een uitstekende kennis van de gebouwen en de brouwerij. De rondleiding begon aan de voorkant van het kasteel met een duidelijke uitleg over de geschiedenis van het kasteel en haar bewoners. Geschiedenis? Saai?!! Nee hoor! Jan bracht op een ludieke manier de geschiedenis van het kasteel op de voorgrond. Het huidige kasteel diende namelijk in de middeleeuwen als zomerresidentie en later als refugiehuis voor de abten van de Abdij van Sint-Truiden. De eerste vermelding gaat zelfs terug tot 1282. Eind 1993 kocht Mieke Desplenter het kasteel en startte met de nodige renovatiewerken (sinds 1977 was het kasteel onbewoond en raakte in verval). Op 8 juli 1994 werd de brouwerij officieel voorgesteld onder grote belangstelling van de bewoners van Houthalen Helchteren die opnieuw een prachtig Kasteel, bijgebouwen en een brouwerij in hun stad hadden. Ik ga niet alles vertellen …. je zal zelf naar de rondleiding moeten komen om meer te ontdekken …

Daarna bezochten wij de moderne brouwerij die gelegen is in de voorgebouwen van het kasteel. Tijdens deze rondleiding werd het brouwproces beschreven, van maischen tot filteren tot gisting en uiteindelijk het bottelen van de Ter Dolen bieren in hun eigen bottelarij. De zes cilinderconische gist- en lagertanks uit roestvrij staal nemen alle aandacht in de brouwerij. De brouwketel heeft een capaciteit van 2.500 liter per brouwsel en draagt bij tot een jaarlijkse productie van 500.000 liter. Met de draf van het brood wordt er ook Ter Dolen brood gebakken. Ter Dolen probeert namelijk zo veel mogelijk bij te dragen aan de circulaire economie en ook duurzamer & milieubewuster te werk gaan. Vorig jaar werd een moutsilo geplaatst dat voldoende graan bevat om 3 maanden te brouwen i.p.v. 25kg plastic zakken te gebruiken (dus minder plastiek & transport); de nieuwe bierbakken zijn bovendien van gerecycleerd plastic; er wordt minder water gebruikt bij elk brouwsel en Ter Dolen heeft geinvesteerd in installaties die minder stroom verbruiken.

Na de rondleiding mochten wij eindelijk genieten van de verschillende Ter Dolen bieren op hun mooi terras. Het is een echte aanrader tijdens de warme lente- en zomermaanden. Er is ook een karaktervolle orangerie waar je kan genieten van de brouwsels en snacks zowel in de zomer als tijdens de koude winterdagen. Wij hadden prachtig weer en daarom zaten wij buiten met een mooi uitzicht op de oude gebouwen. Als bierliefhebbers hebben wij de meeste bieren van Ter Dolen geproefd (Blond, Donker, Tripel, Kriek, Rouge, Wit, Winter en mijn favoriete Armand) tijdens ons 3-uur lang bierfestijn in deze unieke Limburgse brouwerij en hebben wij ook genoten van een bierbabbel met ons fijn gezelschap. Naast de lekkere bieren kan je ook Ter Dolen brood (Crelem Bakeries) en Ter Dolen Kaas (geproduceerd bij Kaasmakerij Catharinadal) kopen in de winkel en jouw Ter Dolen geschenk afhalen om thuis nog na te genieten van je ervaring.

 

TER DOLEN BREWERY TOUR. The four winners of the Ter Dolen competition ON Beers from Limburg visited the brewery in April together with Beers from Limburg. This unique castle brewery can be visited all year round and is highly recommended to visit with your beer friends or with your family. The first thing you will notice is the beautiful location of the brewery, the castle (16th century) and the surrounding buildings that form a beautiful setting in the middle of Limburg's nature.

Our guide, Luc Jans, had excellent knowledge of the buildings and the brewery. The tour started at the front of the castle with a clear explanation of the history of the castle and its inhabitants. History? Boring?!! No! Jan brought the history of the castle to the fore in a playful way. In the Middle Ages, the current castle served as a summer residence and later as a refuge for the abbots of the Abbey of Sint-Truiden. The first mention goes back to 1282. At the end of 1993 Mieke Desplenter bought the castle and started the necessary renovation works (since 1977 the castle was uninhabited and fell into disrepair). On 8 July 1994, the brewery was officially presented with great interest from the residents of Houthalen Helchteren, who once again had a beautiful castle, outbuildings and a brewery in their town. I'm not going to tell you everything …. you will have to come to the tour yourself to discover more …

We then visited the modern brewery which is located in the front buildings of the castle. During this tour, the brewing process was described, from mashing to filtering to fermentation and finally bottling the Ter Dolen beers in their own bottling plant. The six cylinder conical fermentation and lagering tanks made of stainless steel grab all the attention in the brewery. The brew kettle has a capacity of 2,500 liters per brew and contributes to an annual production of 500,000 liters. Ter Dolen bread is also baked with the spent grain. Ter Dolen tries to contribute as much as possible to the circular economy and also to work in a more sustainable and environmentally conscious way. Last year a malt silo was installed that contains enough grain to brew for 3 months instead of using 25kg plastic bags (resulting in less plastic & transport); the new beer crates are made of recycled plastic; less water is being used with each brew and Ter Dolen has invested in installations that use less power.

After the tour we could finally enjoy the different Ter Dolen beers on their beautiful terrace, which is highly recommended during the warm spring and summer months. There is also a characterful orangery where you can enjoy the brews and snacks both in the summer and during the cold winter days. We had beautiful weather and so we sat outside with a nice view of the old buildings. As beer lovers, we tasted most of Ter Dolen's beers (Blond, Donker, Tripel, Kriek, Rouge, Wit, Winter and my favourite Armand) during our 3-hour beer experience in this unique Limburg brewery and of course beer talk with the great company. In addition to the delicious beers, you can also buy Ter Dolen bread (Crelem Bakeries) and Ter Dolen cheese (produced by Kaasmakerij Catharinadal) in the store and at the same time pick up your Ter Dolen gift to continue this beer experience at home.

 

HOW TO JOIN A TER DOLEN BREWERY TOUR?

HOE DEELNEMEN AAN EEN TER DOLEN BROUWERIJ RONDLEIDING?:

www.terdolen.be/index 

Add comment

Comments

There are no comments yet.