BREWERY VISIT! Brouwerij Vandijck

BROUWERIJ VANDIJCK RONDLEIDING. BEERS FROM LIMBURG heeft onlangs de kans gehad om BROUWERIJ VANDIJCK voor de tweede keer te bezoeken en een rondleiding mogen meemaken van deze unieke brouwerij. Brouwerij Vandijck is een ambachtelijke micro-brouwerij met een capaciteit van 1600L per maand. Het brouwen, bottelen en het plakken van de etiketten doen ze allemaal zelf op hun eigen installatie/machines. Brouwmeester Thimothy Vandijck heeft zelfs de brouwinstallatie (zie foto’s) samen met vrienden gebouwd en krijgt hulp van zijn broer Jimmy, zijn bescheiden vader Georges, zijn schoonvader John en zijn geduldige vrouw Evy. Een echt familiebedrijf! 

Thimothy heeft in zijn ondergrondse bunker ook barrel aged bieren die aan het rijpen zijn in rum vaten van Het Anker (hier heeft eerst rum in gezeten en daarna whisky van Het Anker). Hij heeft zijn barrel aged bieren vorig jaar (in bourbon & single malt vaten) voor de eerste keer voorgesteld aan de bierliefhebber en met succes! Wij kijken er dus naar uit om later dit jaar deze unieke artisanale barrel aged bieren weer te proeven. Proeven? Jawel, Thimothy heeft ook een mooi lokaal waar hij bierproeverijen organiseert. Hier kan jij met vrienden, familie of je vereniging (max 35 personen) genieten van alle Vandijck bieren, Vandijck kazen en wanneer beschikbaar ook Vandijck bostelbrood dat de brouwer af en toe bakt. De Vandijck kazen worden ambachtelijk gemaakt door Kaasmakerij Catharinadal met Slijkvisser Blond als ingrediënt. Naast hun gewone kaas heb ik van hun brandnetelkaas en peperkaas mogen proeven met een bijpassend Vandijck biertje, heerlijk! Brouwerij Vandijck is bovendien ook een Bosland Gastheer; lokale producten om van te smullen!

Deze keer heb ik ook het genoegen gehad om een aantal harde werkers te ontmoeten en het zijn niet de brouwer of zijn familie. Wat niet veel mensen weten is dat Thimothy ook een imker is. Dit tweede bezoek was dus “bij”-zonder en tegelijkertijd uniek aangezien ik naast de brouwerij ook Thimothy zijn bijen heb ontmoet. Deze bijen produceren, via hun harde werk, het pure goud dat uiteindelijk ook in PLÉKPOT wordt toegevoegd tijdens het brouwproces. PLÉKPOT (alc. 7.5% vol) is het honingbier van Brouwerij Vandijck dat in januari/februari wordt gebrouwen en klaar is om te drinken in april/mei. In de PLÉKPOT 2022 zit zomerhoning (pittiger en kruidiger) dat geslingerd is in Augustus 2021 en het bevat 50% meer honing dan de PLÉKPOT 2021. De honing is ook te koop in de brouwerij.

PLÉKPOT 2022 (alc. 7.5% vol). SMAAK/AROMA: Een blond bier met een kruidig en floraal aroma. Zodra je dit bier drinkt ervaar je een lichte bitterheid in combinatie met een licht-zoete toets & mooie kruidige smaken komende van de artisanale honing en de gist. De afdronk is lichtjes hoppig, kruidig en met een subtiele alcoholkick. Het best geserveerd 6-8 ° C.

WIST-JE-BIJ-TJES?:

 • een bijenvolk (1 kast) verbruikt ongeveer 40 kilo stuifmeel (pollen) per jaar
 • een bijenvolk bestaat uit 50.000 tot 60.000 bijen
 • een bij leeft 6 weken, een winterbij leeft 5 maanden
 • een koningin kan tot 2000 eitjes leggen per dag
 • bijen vliegen 1 keer de wereld rond voor 1 kilo honing
 • een koningin kan 5 jaar oud worden

OVER THIMOTHY VANDIJCK: Thimothy is in 2001 gestart als hobbybrouwer en de brouwlocatie is sindsdien verschillende keren veranderd. Eerst in zijn werkhuis dat op zijn bouwgrond stond, daarna in zijn kelder en toen de kelder te klein werd is hij naar de garage verhuisd. In 2017 begon langzaam het idee te komen om zijn brouwsels te commercialiseren en in 2020 is een echte microbrouwerij ontstaan op enkele meters van de beruchte garage.

DEELNEMEN AAN EEN BROUWERIJ VANDIJCK RONDLEIDING of BIERPROEVERIJ? www.brouwerijvandijck.be

 

BROUWERIJ VANDIJCK BREWERY TOUR. BEERS FROM LIMBURG recently had the opportunity to visit BROUWERIJ VANDIJCK for the second time and to experience a tour of this unique brewery. Brouwerij Vandijck is an artisanal micro-brewery with a capacity of 1600L per month. They all do the brewing, bottling and sticking of the labels themselves on their own installation/machines. Brewmaster Thimothy Vandijck even built the brewing installation (see photos) together with friends and receives help from his brother Jimmy, his modest father Georges, his father-in-law John and his patient wife Evy. A real family business!

In his underground bunker, Thimothy also has barrel aged beers that are maturing in rum barrels from Het Anker (which first contained rum and then whiskey from Het Anker). Last year, he presented his barrel aged beers (in bourbon & single malt casks) to the beer lover for the first time and with success! We are therefore looking forward to tasting these unique artisan barrel aged beers again later this year. Tasting? Of course, Thimothy also has a nice room where he organises beer tastings. Here you can enjoy with friends, family or your association (max 35 people) all Vandijck beers, Vandijck cheeses and, when available, Vandijck spent-grain bread that the brewer bakes every now. The Vandijck cheeses are traditionally made by Kaasmakerij Catharinadal with Slijkvisser Blond as an ingredient. In addition to their regular cheese, I was able to taste their nettle cheese and pepper cheese with a matching Vandijck beer, delicious! Brouwerij Vandijck is also a Bosland Host; local products to enjoy.

This time I also had the pleasure of meeting some hard workers and it is not the brewer or his family. What not many people know is that Thimothy is also a beekeeper. This second visit was therefore “special” and unique at the same time, as I also met Thimothy's bees in addition to the brewery. These bees, through their hard work, produce the pure gold that is ultimately also added to PLÉKPOT during the brewing process. PLÉKPOT (alc. 7.5% vol) is the honey beer from Brouwerij Vandijck that is brewed in January/February and is ready to drink in April/May. The PLÉKPOT 2022 contains summer honey (tangier and more herbal) that was centrifuged in August 2021 and it contains 50% more honey than the PLÉKPOT 2021. The honey is also for sale in the brewery.

PLÉKPOT 2022 (alc. 7.5% vol). TASTE/AROMA: A blond beer with a herbal and floral aroma. As soon as you drink this beer you will experience a light bitterness in combination with a slightly sweet touch & beautiful herbal flavours coming from the artisanal honey and yeast. The aftertaste is slightly hoppy, herbal and with a subtle alcohol kick. Best served 6-8°C.

DID-YOU-BEE?:

 • a bee colony (1 hive) consumes about 40 kilos of pollen per year
 • a bee colony consists of 50,000 to 60,000 bees
 • a bee lives 6 weeks, a winter bee lives 5 months
 • a queen bee can lay up to 2000 eggs per day
 • bees fly around the world once for 1 kilo of honey
 • a queen can live to be 5 years old

ABOUT THIMOTHY VANDIJCK: Thimothy started as a hobby brewer in 2001 and the brewing location has changed several times since then. First in his workhouse that stood on his building plot, then in his basement and when the basement became too small, he moved to the garage. In 2017, the idea of ​​​​commercialising its brews slowly began to emerge and in 2020 a real microbrewery has emerged a few meters from the infamous garage.

TO JOIN A BROUWERIJ VANDIJCK TOUR or BEER TASTING? www.brouwerijvandijck.be

Add comment

Comments

There are no comments yet.