BREWERY VISIT! Brewmine Tap

Met BREWMINE TAP heeft de Stad Hasselt een nieuwe stadsbrouwerij! Brewmine TAP is een ontmoetingsplek voor gepassioneerde bierliefhebbers én (hobby)brouwers, bedacht door Bart Balis van Brouwland. Het is een brouwerij met een aanpalende taproom met 20 tapkranen zodat jij als bierliefhebber kan genieten van unieke, artisanale & bovendien lokale bieren. Ik mocht Hilaire (Brewmine Tap Manager) ontmoeten tijdens mijn bezoek. Hilaire, die een rijke bagage aan bier & horeca ervaring met zich meebrengt, heeft mij een beschrijving gegeven van het concept van Brewmine Tap en natuurlijk heb ik ook een aantal wist-je-datjes meegekregen (zie later). Bovendien staat Ruben (TAProom talent) klaar om je deskundige uitleg te geven over de bieren of om je een biertje aan te raden aan de hand van jouw smaakprofiel.

In de brouwerij staat het 5hl brouwhuis ook ter beschikking van hobbybrouwers en ervaren brouwers! Brewmine TAP wil de drijvende kracht zijn achter groei en innovatie in de craft beer scene. Bierfirma's mogen daar dus zelf aan de ketels komen staan en samen met de Brewmine TAP brouwmeester, Huib, hun eigen bier brouwen! Door de brouwinstallatie ter beschikking te stellen van bierfirma's verlagen zij de drempel voor startende brouwerijen. Brewmine TAP stelt hun tapkranen ook ter beschikking van brouwerijklanten en wil de bier community laten beslissen welk bier op de gouden tap komt. Er is ook telkens een TAP FOR GOOD, waarbij 1 euro van de opbrengst naar een goed doel gaat dat de brouwer van het desbetreffende bier zelf mag bepalen. Als bedrijf of vereniging kan je een bedrijfs- of verenigingenbier brouwen voor je werknemers of leden. Maar ook particulieren kunnen hun eigen bier (laten) brouwen voor eender welke privé gebeurtenis (bvb: een trouwbier brouwen tijdens je vrijgezellendag).

WIST-JE-DATjes?:

  1. De eerste zaterdag van de maand is het OPEN BROUWDAG. Jij kan mee brouwen en/of het brouwproces observeren. Schrijf je op voorhand in!! Maximum 4 personen per brouwdag.
  2. De eerste 6 Tap bieren op de kaart zijn DE VASTE BIEREN van Brewmine Tap waar smaak en niet het hoge alcoholgehalte primeert zodat je er misschien wel eentje extra van kan drinken: HOPPY LAGER – ALC 3.4% VOL (hoppig met citrus toetsen), KØLSCH – ALC 3.9% VOL (gebrouwen volgens het reinheitsgebot, perfect alternatief en meer smaak dan een pintje), NEIPA – ALC 4.6% VOL (aroma van sauvignon wijn door citrus hoppen en Nelson Sauvin hop), CHOCOLATE PORTER – ALC 6.4% VOL (5 moutsoorten geven deze porter een zacht aroma & volle chocolade smaken), SPÉCIALE BELGE – ALC 5.1% VOL (rijke smaak van gekarameliseerde mout) en de KVEIK – ALC 5.5% VOL (een volle bitter-zoete smaak door gebruik van Noorse gist en havervlokken). In de toekomst zullen er nog bieren bijkomen zodat je tijdens je volgende bezoek altijd nieuwe bieren kan proeven maar ook van de vaste bieren kan blijven genieten. Volg Beers from Limburg voor uitgebreide Brewmine Tap bier recensies en nieuws!
  3. Met CAN TO GO & TAP TO GO kan je je favoriete bier(en) mee naar huis nemen in een versgetapt 0.5L blik of uKeg (growler)
  4. Naast de lekkere bieren kan je ook genieten van LOKALE/LIMBURGSE PRODUCTEN zoals Monx Koffie (Zonhoven); alcoholvrije bieren van Force Majeure; wijnen van Wijndomein Beaumarais (Beverlo), Wijndomein Gloire de Duras (Sint Truiden), Wijndomein De Steinberg (Bree); fruitsap, brood & confituur van Maatwerkbedrijf de Wroeter (Kortessem); kazen van Stalse Schans (Beringen) en Catharinadal (Hamont-Achel) en charcuterie van Slagerij Schepers (Zonhoven).

 

With BREWMINE TAP, the City of Hasselt has a new city brewery! Brewmine TAP is a meeting place for passionate beer lovers and (hobby) brewers, conceived by Bart Balis from Brouwland. It is a brewery with an adjacent taproom with 20 taps so that you as a beer lover can enjoy unique, artisanal and local beers. I got to meet Hilaire (Brewmine Tap Manager) during my visit. Hilaire, who brings a wealth of beer & catering experience with him, gave me a description of the concept of Brewmine Tap and of course I also learned a few DID-YOU-KNOWs? (see later). Moreover, Ruben (TAProom talent) is ready to give you an expert explanation about the beers or to recommend you a beer based on your taste profile.

In the brewery, the 5hl brewhouse is also available to hobby brewers and experienced brewers! Brewmine TAP aims to be the driving force behind growth and innovation in the craft beer scene. Beer companies can therefore come and brew their own beer with the Brewmine TAP brewmaster, Huib! By making the brewing installation available to beer companies, they lower the threshold for starting breweries. Brewmine TAP also makes their taps available to brewery customers and wants to let the beer community decide which beer goes on the golden tap. There is also a TAP FOR GOOD, where 1 euro of each beer sold goes to a charity that the brewer of the beer in question can determine himself. As a company or association, you can also brew a company or association beer for your employees or members. Private individuals can also brew their own beer for any private event (eg: brew a wedding beer during your stag night).

DID-YOU-KNOWs?:

  1. The first Saturday of the month is OPEN BREWING DAY. You can brew and/or observe the brewing process. Register in advance!! Maximum 4 people per brewing day.
  2. The first 6 Tap beers on the menu are THE PERMANENT BEERS from Brewmine Tap where taste and not the high alcohol content prevails so that you might drink one extra: HOPPY LAGER – ALC 3.4% VOL (hoppy with citrus notes), KØLSCH – ALC 3.9% VOL (brewed according to the German purity law, perfect alternative and more taste than a 'pint'), NEIPA – ALC 4.6% VOL (aroma of sauvignon wine through citrus hops and Nelson Sauvin hops), CHOCOLATE PORTER – ALC 6.4% VOL (5 types of malt give this porter a soft aroma & full chocolate flavours), SPÉCIALE BELGE – ALC 5.1% VOL (rich taste of caramelised malt) and the KVEIK – ALC 5.5% VOL (a full bitter-sweet taste due to the use of Norwegian yeast and oat flakes). In the future, more beers will be added so that you can always taste new beers during your next visit, but also continue to enjoy the regular/fixed beers. Follow Beers from Limburg for Brewmine Tap beer reviews and news!
  3. With CAN TO GO & TAP TO GO you can take your favourite beer(s) home in a freshly tapped 0.5L can or uKeg (growler)
  4. In addition to the tasty beers, you can also enjoy LOCAL/LIMBURG PRODUCTS such as Monx Koffie (Zonhoven); non-alcoholic Force Majeure beers; wines from Wine Estate Beaumarais (Beverlo), Wine Estate Gloire de Duras (Sint Truiden), Wine Estate De Steinberg (Bree); fruit juice, bread & jam from Maatwerkbedrijf de Wroeter (Kortessem); cheeses from Stalse Schans (Beringen) and Catharinadal (Hamont-Achel) and charcuterie from Slagerij Schepers (Zonhoven).

 

MORE INFORMATION ON: www.brewmine-tap.be

Add comment

Comments

There are no comments yet.