NEW BREWERY IN LIMBURG! Brewmine Tap

Published on 1 September 2022 at 09:53

Met BREWMINE TAP heeft de Stad Hasselt een nieuwe stadsbrouwerij. Brewmine TAP is een ontmoetingsplek voor gepassioneerde bierliefhebbers én (hobby)brouwers, bedacht door Bart Balis van Brouwland. Brewmine TAP is een brouwerij met een aanpalende taproom met 20 tapkranen en een dakterras zodat jij als bierliefhebber kan genieten van unieke, artisanale & bovendien lokale bieren.

In de brouwerij staat het 5hl brouwhuis ook ter beschikking van hobbybrouwers en ervaren brouwers! Bierfirma's mogen hier zelf aan de ketels komen staan en samen met de Brewmine TAP brouwmeester hun eigen bier komen brouwen! Bovendien zetten zij daarna, indien gewenst, dit bier ook op de tapkraan.

Brewmine Tap biedt ook formules voor bedrijven en verenigingen voor het komen brouwen van een bedrijfs- of verenigingenbier. "Of je nu tijdens een vrijgezellendag je eigen trouwbier wil brouwen of een kerstbiergeschenk voor je werknemers. Iedereen kan een beetje brouwerzijn"

Brewmine TAP wil de drijvende kracht zijn achter groei en innovatie in de craft beer scene. Door de brouwinstallatie ter beschikking te stellen van bierfirma's verlagen zij de drempel voor startende brouwerijen aanzienlijk. Brewmine TAP stelt hun tapkranen ook ter beschikking van brouwerijklanten en wil de community laten beslissen welk bier op de gouden tap komt. Er is ook telkens een TAP for Good, waarbij 1 euro van de opbrengst naar een goed doel gaat dat de brouwer van het desbetreffende bier zelf mag bepalen.

 

With BREWMINE TAP, the City of Hasselt has a new city brewery. Brewmine TAP is a meeting place for passionate beer lovers and (hobby) brewers, conceived by Bart Balis van Brouwland. Brewmine TAP is a brewery with an adjacent taproom with 20 taps and a roof terrace so that you as a beer lover can enjoy unique, artisanal and also local beers.

In the brewery, the 5hl brewhouse is also available to hobby brewers as well as experienced brewers! Beer companies can come and brew at the kettles themselves to brew their own beer together with the Brewmine TAP brewmaster! Moreover, if desired, their beer can also appear on tap afterwards.

Brewmine Tap also offers formulas for companies and associations for brewing a company or association beer. "Whether you want to brew your own wedding beer or a Christmas beer gift for your employees. Everyone can be a little brewer"

Brewmine TAP aims to be the driving force behind growth and innovation in the craft beer scene. By making the brewing installation available to beer companies, they significantly lower the threshold for starting breweries. Brewmine TAP also makes their taps available to brewery customers and wants to let the community decide which beer goes on the golden tap. There is also a TAP for Good, where 1 euro of the proceeds goes to a charity that the brewer of the beer in question can determine himself.

LOOK OUT for a Brewmine TAP brewery visit by BEERS FROM LIMBURG! You will find this SOON in the BREWERY VISITS section of this website & on the BEERS FROM LIMBURG FB PAGE

BREWERY: BREWMINE TAP (Hasselt, Limburg)

MORE INFORMATION: www.brewmine-tap.be

Add comment

Comments

There are no comments yet.