BEERS FROM LIMBURG Knighted at the Confrérie van de Hasseltse Jenever

Published on 15 October 2022 at 20:49

HET WAS EEN EER en mooie ervaring om deel te nemen aan de 105de Intronisatiekapittel van de Confrérie van de Hasseltse Jenever. Melo Pepo (de bezieler van Beers from Limburg) is voortaan Ridder bij de Confrérie van de Hasseltse Jenever, onder andere voor zijn werk om de Limburgse bierscène op de kaart te zetten & de Belgische biercultuur te promoten, zowel in België als in het buitenland. Melo Pepo werd voorgedragen door Gilde Demerdal waar hij ook lid van is en waar het ambachtelijk brouwen van bieren, wijnen, fruitwijnen en likeuren centraal staat.

WIST-JE-DAT?: Jenever is sinds 15 januari 2008 door de Europese Unie geografisch beschermd en heeft zijn eigen “appelation d’origine contrôlée”. De benamingen graanjenever, graangenever en genièvre de grains zijn voorbehouden voor België, Nederland en Frankrijk (Nord en Pas-de-Calais). Jenever wordt gemaakt van granen. Deze granen worden gemout (zoals bij het bier brouwen), vergist en gedistilleerd. Dit distillaat wordt vervolgens op smaak gebracht met jeneverbessen en andere kruiden. Jenever is een distillaat op basis van neutrale graan- of melasse-alcohol.

WIST-JE-OOK-DAT?: In Hasselt, dat tot 1795 tot het Prinsbisdom Luik behoort, mocht brandewijn of jenever gestookt worden. De jeneverproductie kwam er echt op dreef tijdens de bezetting van de stad door een Hollands garnizoen in de periode 1675-1681. Het feit dat de Hasseltse jenever meer dan andere jenevers in België met allerlei kruiden, bessen en zaden wordt gearomatiseerd, is wellicht aan deze Hollandse invloed toe te schrijven.

 

IT WAS AN HONOUR and a great experience to participate in the 105th Induction of the Chapter of the Confrérie van de Hasseltse Jenever. Melo Pepo (the creator of Beers from Limburg) is from now onwards a Knight at the Confrérie van de Hasseltse Jenever for his work (among other things) to put the Limburg beer scene on the map & to promote the Belgian beer culture, both in Belgium and abroad. Melo Pepo was nominated by Gilde Demerdal, of which he is also a member and where the brewing of craft beers, wines, fruit wines and liqueurs is key.

DID-YOU-KNOW?: Jenever (Dutch Gin) has been geographically protected by the European Union since January 15, 2008 and has its own “appelation d'origine contrôlée”. The names graanjenever, graangenever en genièvre de grains are reserved for Belgium, the Netherlands and France (Nord and Pas-de-Calais). Jenever is made from grains. These grains are malted (as is done with brewing beer), fermented and distilled. This distillate is then flavoured with juniper berries and other herbs. Jenever is a distillate based on neutral grain or molasses alcohol.

DID YOU KNOW?: In Hasselt, which until 1795 belonged to the Prince-Bishopric of Liège, brandy or jenever could be distilled. Jenever production really took off during the occupation of the city by a Dutch garrison in the period 1675-1681. The fact that the Hasselt genever is flavoured with all kinds of herbs, berries and seeds more than other genevers in Belgium, is likely due to this Dutch influence.

Add comment

Comments

There are no comments yet.