BREWERY VISIT! Brouwerij Cornelissen

BROUWERIJ CORNELISSEN RONDLEIDING. Een tijdje geleden mocht ik samen met 4 Beers from Limburg volgers, waarvan ook 2 sympathieke bierliefhebbers uit Zuid-Holland, Brouwerij Cornelissen bezoeken en hen tijdens een rondleiding laten kennismaken met één van de oudste brouwerijen van het land. De geschiedenis van de brouwerij gaat helemaal terug tot de eerste helft van de negentiende eeuw toen Jan Mathys Cornelissen (1811 – 1874) bier brouwde in Gerdingen, een deelgemeente van Bree. Jan was de eerste van intussen 6 generaties die allen met trots de JC-initialen delen.

De rondleiding, die ongeveer een uur duurt, begint buiten waar je de rijke geschiedenis van Opitter en de brouwerij kan opsnuiven. Brouwerij Cornelissen maakt namelijk een groot deel uit van de locale gemeenschap. Een van mijn favoriete plaatsen in de brouwerij zijn de prachtige oude koperen ketels en het is mooi om te zien hoe ambacht en traditie samenvloeien met de nieuwste technieken en inox ketels. Tijdens de rondleiding vertelt onze gids, Hilde Detrez, over de geschiedenis van de brouwerij en krijgen wij uiteraard ook uitleg over de verschillende stappen van het brouwproces; van maischen tot filteren tot gisting en uiteindelijk het bottelen van de Brouwerij Cornelissen bieren in hun eigen bottelarij.

Na de rondleiding hadden wij dorst … wij mochten plaatsnemen in hun biertuin (tijdens de lente/zomerdagen is het daar fijn vertoeven) en genieten van de verschillende bieren die in Opitter worden gebrouwen. Tegelijkertijd hadden wij een mooi uitzicht op de oude gebouwen. Bij slecht weer worden bezoekers ontvangen in de mooie degustatiezaal. Als bierliefhebbers zijn wij nog eventjes blijven hangen en wij hebben de meeste bieren van Brouwerij Cornelissen kunnen proeven (Crazy Lion, King Mule, Ops-Ale, Sint-Gummarus Dubbel/Tripel, Limburgse Witte en mijn favoriete, de Herkenrode Vesper) tijdens ons 3-uur lang bierfestijn. Wij hebben genoten van een bierbabbel met ons fijn gezelschap en ook hapjes geproefd als een lekkere aanvulling.

ENKELE BROUWERIJ CORNELISSEN WIST-JE-DATjes?:

 • Er wordt 7 liter water gebruikt om 1 liter bier te brouwen
 • Het water wordt opgehaald op een diepte van 160 meter en de brouwerij beschikt daardoor over constant water van hoge kwaliteit
 • Ze kweken de gist zelf; deze wordt regelmatig opgestart vanuit de originele oerstam
 • De filtratie (verwijdert eiwit- & gistresten voor een fris & helder bier) werkt aan 10.000 liter per uur ofwel 25.000 glazen bier
 • 20 miljoen pintjes per jaar worden in de brouwerij gebrouwen
 • In de bottelarij kunnen elk uur 12.000 flessen van 33cl worden afgevuld (ofwel 6.000 flessen van 75cl)
 • Er werken 35 mensen in de brouwerij, inclusief twee brouwers en 2 ploegen

PS: na ons bierfestijn hebben wij met onze Zuid-Hollandse biervrienden ook kunnen genieten van echte Belgische frietjes in een lokale frituur. Een perfecte namiddag!  

 

BROUWERIJ CORNELISSEN BREWERY TOUR. A while ago I visited the Cornelissen Brewery together with 4 Beers from Limburg followers, including 2 sympathetic beer lovers from South Holland, and I introduced them to one of the oldest breweries in the country during a tour. The history of the brewery goes all the way back to the first half of the nineteenth century when Jan Mathys Cornelissen (1811 – 1874) brewed beer in Gerdingen, a municipality of Bree. Jan was the first of 6 generations, all of whom proudly share the JC initials.

The tour, which lasts about an hour, starts outside where you can soak up the rich history of Opitter and the brewery. Cornelissen Brewery is a large part of the local community. One of my favourite places in the brewery are the beautiful old copper boilers and it is nice to see how craft and tradition merge with the latest techniques and stainless steel tanks. During the tour, our guide, Hilde Detrez, tells us about the history of the brewery and we also receive an explanation about the different steps of the brewing process; from mashing to filtering to fermentation and ultimately bottling the Brouwerij Cornelissen beers in their own bottling plant.

After the tour we were thirsty... we took a seat in their beer garden (it's nice to be there during spring/summer days) and enjoy the different beers brewed in Opitter. At the same time we had a nice view of the old buildings. During colder months or when the weather doesn’t allow outdoor tastings, visitors are received in the beautiful tasting room. As beer lovers, we hung around there for a while and we were able to taste most of the beers from Brouwerij Cornelissen (Crazy Lion, King Mule, Ops-Ale, Sint-Gummarus Dubbel/Tripel, Limburgse Witte and my favourite, the Herkenrode Vesper) during our 3-hour beer experience. We enjoyed beer chats and also had beer snacks as a tasty addition.

A FEW CORNELISSEN BREWERY DID-YOU-KNOWs?:

 • 7 liters of water are used to brew 1 liter of beer
 • The water is collected at a depth of 160 meters and the brewery therefore has constant, high-quality water
 • They grow the yeast themselves; this is regularly started from the original yeast
 • The filtration (removes protein & yeast residues to get a fresh & clear beer) works at 10,000 litres per hour or 25,000 glasses of beer
 • 20 million pints per year are brewed in the brewery
 • The bottling plant can fill 12,000 33cl bottles every hour (or 6,000 75cl bottles)
 • The brewery employs 35 people, including two brewers and 2 teams.

PS: after our beer experience, we were also able to enjoy real Belgian fries in a local chip shop with our South Holland beer friends. A perfect afternoon!

 

WHERE? WAAR?: BROUWERIJ CORNELISSEN, Itterplein 19, 3960 Opitter (Bree), Limburg

WANT TO JOIN THE CORNELISSEN BREWERY TOUR?: Visit https://brouwerijcornelissen.be/bezoek-de-brouwerij/

MORE INFORMATION ON: www.brouwerijcornelissen.be & Beers from Limburg

Add comment

Comments

There are no comments yet.